Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Důkaz prvků v organických sloučeninách - laboratorní protokol

Důkaz prvků v organických sloučeninách - laboratorní protokol


Kategorie: Chemie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace, Havířov - Město

Charakteristika: Protokol z chemie se zaměřuje na problematiku důkazu prvků v organických sloučeninách. V úvodu stručně uvádí teorii. Prvním úkolem je důkaz uhlíku a vodíku v organických sloučeninách. Práce vypisuje potřebné chemikálie, pomůcky a postup přípravy. Nechybí ani vypracování a závěr. Druhý úkol provádí důkaz dusíku v organických sloučeninách. Protokol zde rovněž uvádí chemikálie a pomůcky potřebné k řešení. Vypracování obsahuje výsledky pozorování a rovnici. Shrnutí najdeme v závěru.

Obsah

1.
Teorie
2.
Úkol č. 1
2.1.
Chemikálie
2.2.
Pomůcky
2.3.
Postup
2.4.
Vypracování
2.4.1.
Pozorování
2.4.2.
Rovnice
2.5.
Závěr
3.
Úkol č. 2
3.1.
Chemikálie
3.2.
Pomůcky
3.3.
Vypracování
3.3.1.
Pozorování
3.3.2.
Rovnice
3.4.
Závěr

Úryvek

"Teorie: Jednotlivé prvky dokazujeme tak, že je převádíme na jednotlivé sloučeniny, které se prokážou během pokusu. Uhlík prokážeme převedením na oxid uhličitý, uhlík dokážeme převedením na vodu a dusík dokážeme převedením na amoniak.

Úkol č.1: DŮKAZ UHLÍKU A VODÍKU V ORGANICKÝCH SLOUČENINÁCH

Chemikálie: sacharosa, oxid měďnatý, síran měďnatý, hydroxid vápenatý

Pomůcky: 2 těžkotavitelné zkumavky,stojan,skleněná trubička,kahan,lžička,zápalky,stojan na zkumavky, skleněná nálevka, kádinka, filtrační papír,

Postup: Do zkumavky nasypeme množství sacharosy a množství oxidu měďnatého v poměru 1:2 , malé množství síranu měďnatého vpravíme do té samé zkumavky tak, aby se směsi nesmíchaly.Do druhé zkumavky připravíme vápennou vodu, zhotovíme aparaturu a začneme první zkumavku zahřívat.

Vypracování:
• Pozorování: při zahřívání cítíme jemný zápach, který je způsoben díky cukru, který karamelizuje.Pozorujeme, že vápenná voda začíná bublat a jemně se z ní kouří. Mírně se také zakalila do zelené až zelenožluté barvy. Po provedení celého důkazu , směs cukru s oxidem měďnatým dříve černé barvy se zbarvila do hněda. Síran měďnatý změnil barvu ze světle modré na tmavě zelenou.

• Rovnice : Ca(OH)2 + CO2 CaCO3 + H2O

CuSO4 CuSO4 n H2O

Závěr: Cílem bylo dokázat uhlík a vodík. Uhlík jsme dokázali tak, že když se uhlík dostal do vápenné vody, voda se zakalila. Začal vznikat uhličitan vápenatý.
Vodík byl dokázán patrnými kapičkami v první zkumavce a také při přejímání síranu měďnatého vodou, síran hydratoval.

Úkol č.2: DŮKAZ DUSÍKU V ORGANICKÝCH SLOUČENINÁCH

Chemikálie: želatina, natronové vápno, kyselina chlorovodíková

Pomůcky: 2 zkumavky,stojan,skleněná trubička,kahan,lžička,zápalky,stojan na zkumavky, skleněná nálevka, kádinka, filtrační papír,

Postup: Do zkumavky vpravíme směs želatiny a natronového vápna v poměru 1:2, do druhé zkumavky připravíme vodu se 2 kapkami fenoftaleinu.zhotovíme aparaturu a první zkumavku začneme zahřívat

Vypracování:
• Pozorování: pozorujeme že se želatina zbarvuje do černa a silně zapáchá, celá směs mírně oranžoví a jemně se z ní kouří. Voda s fenoftaleinem se zbarvuje do růžova až fialova. Po přiložení tyčinky namočené v kyselině chlorovodíkové k ústí první zkumavky, můžeme pozorovat větší kouř kolem tyčinky

• Rovnice: NH3 + HCl NH4Cl

Závěr: Želatina je dusíkatá látka.Zahříváním jsme z ní uvolnili amoniak. Pozorovat jsme mohli zbarvení vody do růžova až fialova díky fenoftaleinu, což je acidobazický indikátor. Při přiložení tyčinky s HCl vnikal dým proto, že HCl reagoval s amoniakem a vznikal chlorid amonný, což je bílá pára"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50966f47ad23a.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Dukaz_prvku_organicke_slouceniny_lab_protokol.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse