Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Dům s pečovatelskou službou - podnikatelský záměr

Dům s pečovatelskou službou - podnikatelský záměr

Kategorie: Podnikatelský záměr

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá z teoretického i praktického hlediska založením a fungování domu s pečovatelskou službou. Zvláštní pozornost je věnována specifickým vlastnostem a rizikům podnikání v tomto oboru.

Obsah

1.
Úvod
1.1.
Charakteristika provozovny
1.2.
Členění jednotlivých úseků
1.3.
Vybavení a činnosti
1.4.
Hygienické a požární předpisy
2.
Personální otázky
2.1.
Personální obsazení provozovny
2.2.
Systém práce se zaměstnanci
2.3.
Styl řízení
3.
Ekonomické otázky
3.1.
Zvolená právní forma podnikání
3.2.
Nákladové položky
3.3.
Výnosové položky
3.4.
Výsledky hospodaření
4.
Rozhodovací činnost
4.1.
Cíle kterých by mělo být dosaženo
4.2.
Cesty k dosažení cílů
4.3.
Konkurence, šance, příležitosti
4.4.
Význam informací, motivace dalšího vzdělávání pro rozhodování
5.
Závěr
5.1.Rizika realizace projektu
5.2.
Předpoklad úspěšného podnikání ve zvoleném projektu

Úryvek

“4. Rozhodovací činnost
4.1. Cíle kterých by mělo být dosaženo
Cíl služby:
Cílem této služby je umožnit lidem co nejdéle žít běžným způsobem života ve svém přirozeném domácím prostředí.

Střednědobé cíle:
o podporovat zájmové a kulturní vyžití uživatelů
o zvyšovat kvalifikaci pracovníků PS
o zvážit možnost poskytování pečovatelské služby do okolních obcí

Dlouhodobé cíle:
o zajistit občanům města Prahy dostupnou terénní pečovatelskou službu
o respektovat a podporovat dosavadní způsob života
o zajistit dobrou informovanost o našich službách
o pomáhat uživatelům udržet si dobré rodinné a přátelské vazby
o poskytovat kvalitní a odbornou službu využíváním standardů kvality služeb

4.2. Cesty k dosažení cílů
Posláním je poskytovat pečovatelskou službu takovým způsobem, který umožňuje seniorům a zdravotně postiženým zůstat co nejdéle v jejich přirozeném prostředí. Nabízet služby, které jsou úměrné požadavkům klientů tak, abychom podporovali jejich samostatnost, aby využívali své zachované schopnosti, vedli svůj nezávislý život a mohli spolurozhodovat o formě péče.

Zařízení kontroluje a hodnotí, zda je poskytování služeb v souladu s veřejným závazkem a zda naplňují osobní cíle jednotlivých uživatelů. Při hodnocení činnosti bude předmětem hodnocení způsob, jakým se daří naplňovat veřejný závazek, tedy cíle, zda jsou služby poskytovány stanovené cílové skupině a s předpokládaným efektem (jsou naplňovány osobní cíle uživatelů) a jsou přitom dodržovány stanovené principy a další pravidla.

4.3. Konkurence, šance, příležitosti
Konkurence
V této lokalitě není příliš mnoho konkurence s podobným zaměření jako je DPS „Harmonie“. Tudíž je toto místo velmi výhodné oproti středu Prahy kde je jich mnohem více.
V nejbližším okolí se zde nacházejí DSP:
 Dům s pečovatelskou službou
Bojovnická 476, Porna 19 – Kbely
 Dům s pečovatelskou službou
Za Poštovskou zahradou 557, Praha 21 – Běchovice
 Dům s pečovatelskou službou
Pod Zastávkou 505/1 Praha 22

Šance:
Jelikož nemáme příliš zas tak velkou konkurenci, máme proto poměrně dobrou klientelu. A vzhledem k tomu, když přihlédneme k tomu, že pořadníky do těchto domů jsou dosti neúprosné, vzhledem k počtu čekatelů a to i pět let od podání žádosti do
tohoto zařízení. Nemusíme se bát o nedostatek nových klientů v „Harmonii.

Příležitosti:
Možnou příležitostí jak o sobě a o svých službách dát více vědět je reklama. A to je například naše webová stránka www.harmonie.cz. Na těchto stánkách jsou základní informace o nás a o poskytovaných službách. Také na své služby upozorňujeme reklamními letáčky ve kterých uvádíme naše služby, které poskytujeme.

4.4. Význam informací, motivace dalšího vzdělávání pro rozhodování

Význam informací:
Význam informací je velmi pro tento dům „Harmonie“ důležitý. Jsou zde stanovena jasná pravidla, na jejíž dodržování se pracovníci mohou spolehnout. Základní a praktickou věcí je přehled kompetencí. Zaměstnanci mají vymezeno co mohou udělat, za co nesou zodpovědnost, co mu nepřísluší rozhodnout, kdo má na starosti další úkoly, které související s jeho prací. Dobrou pomůckou je také organizační struktura z které vyplívá zodpovědnost v grafickém znázornění vztahů.

Motivace dalšího vzdělání pro rozhodování na rok 2008:
Vzdělávání zaměstnanců:
o proškolení všech pečovatelek v péči o nemocné
Účast na seminářích a školeních:
o „Klient s psychiatrickou diagnózou“ (Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba)
o „Práce s klientem s psychiatrickou chorobou – komunikace“
o „Syndrom vyhoření osobnosti - prevence“
o „Den zdravotníků“
o školení o požární ochraně a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
o proškolení všech řidičů PS
o účast na dvoudenním školení „Plán sociálního začleňování“ v Hradci Králové
o účast na semináři k návrhu zákona o sociálních službách v Praze
o účast na školení „Veřejné zakázky“
o školení a semináře týkající se účetních a ekonomů dle zaslaných nabídek"

Poznámka

Obsahuje tabulky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14124
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse