Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Dýchací soustava člověka - maturitní otázka 5/6

Dýchací soustava člověka - maturitní otázka 5/6


Kategorie: Biologie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka z biologie stručně popisuje dýchací soustavu člověka. Formou hesel charakterizuje dýchání zevní a vnitřní, i přenos kyslíku a oxidu uhličitého. Rozebírá dýchací cesty, kde si všímá dutiny nosní, hrtanu, průdušnic, průdušek a plic. Zabývá se mechanikou dýchání a plicní ventilací. Vyjmenovává některá onemocněním dýchacích cest a poruchy ovlivňujícími plicní funkce. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Oběhová soustava člověka - maturitní otázka 4/6, následující Hormonální a nervová regulace - maturitní otázka 6/6.

Obsah

1.
Dýchací soustava člověka
1.1.
Dýchání zevní a vnitřní
1.2.
Přenos kyslíku
1.3.
Přenos oxidu uhličitého
1.4.
Stavba dýchací soustavy
1.4.1.
Dýchací cesty
1.4.2.
Dutina nosní
1.4.3.
Hrtan
1.4.4.
Průdušnice
1.4.5.
Průdušky
1.4.6.
Plíce
1.5.
Plicní ventilace
1.6.
Mechanika dýchání
1.7.
Onemocnění dýchacích cest
1.8.
Poruchy ovlivňující plicní funkce

Úryvek

"STAVBA DÝCHACÍ SOUSTAVY
- dýchací cesty se dělí na horní ( dutina nosní, nosohltan) a dolní (hltan,hrtan, průdušky)
• dutina nosní
- začíná nosními dírkami a ústí nozdrami do nosohltanu
- vystlána sliznicí, která je kryta řasinkovým epitelem= chloupky (zachycuje prach) a obsahuje drobné hlenové žlázy (zvlhčují)
- vzduch je zbaven prachu, sytí se vodními parami a předehřívá se
• hrtan
-soubor chrupavek, které jsou vzájemně pohybově spojeny
- je zavěšen vazivovou blánou na jazylce
- největší chrupavka je štítná, pod ní je chrupavka prstencová, na zadní straně jsou chrupavky hlasivkové – hlasové vazy, které tvoří hlasivkovou štěrbinu, nad hlasivkovými chrupavkami je příklopka hrtanová
• průdušnice
- je připojena na okraj prstencové chrupavky
- složena z chrupavek spojených vazivem
- vystlána sliznicí a kryta řasinkovým epitelem
- štěpí se na pravou a levou průdušku
• průdušky
-chrupavčité, zanořují se do plic, větví se na průdušinky
• plíce
- párový orgán, uložený v dutině hrudní
- levá plíce je menší, tvořena 2 laloky
- pravá plíce je větší, tvořena 3 laloky
- povrch plic kryje vazivová blána poplicnice, přecházející v pohrudnici (mezi blánami je štěrbina pohrudniční, která je vyplněna tekutinou- klouzání blan při dýchání)"

Poznámka

Čerpáno z: http://www.seminarky.cz/-13452.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x490a3c5016537.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Dychaci_soustava_cloveka2.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse