Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Edgar Allan Poe: Jáma a kyvadlo

Edgar Allan Poe: Jáma a kyvadloKategorie: Americká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, Havířov-Podlesí

Charakteristika: Práce charakterizuje povídku Jáma a kyvadlo ze souboru Jáma a kyvadlo a jiné povídky a popisuje její děj. Přináší také informace o autorovi a zachycuje vyznění celé sbírky.

Obsah

1.
Život a dílo autora
2.
O knize
3.
O povídce
4.
Děj
5.
Hlavní postavy
6.
Téma, umělecké a kompoziční prostředky
7.
Vliv

Úryvek

"Název: Jáma a kyvadlo a jiné povídky (povídka Jáma a kyvadlo)
Autor: Edgar Allan Poe

Život a dílo autora: Americký romantický básník, prozaik, literární teoretik a esejista, byl autorem zpravidla fantastických a mystických příběhů a zakladatelem detektivního a hororového žánru, žil v letech 1809 – 1849,
citát: „Všechno, co vidíme nebo v co věříme, je jen pouhým snem ve snu.“ Další díla: Morella, Zánik domu Usherů, Zlatý brouk, Havran

O knize: V díle Jáma a kyvadlo Poe uchvacuje mnohotvárností a nápaditostí svého talentu, jehož se čas ani v nejmenším nedotkl. Často je dosti nevypočitatelný a nemilosrdný. Dovede nahnat strach a držet čtenáře v napětí jako málokdo, když vypráví o smrtonosné síle mořských proudů, o tajemstvích záhadné bedny. Když v přestrojení za nervního, pološíleného vypravěče s chorobně citlivou obrazotvorností líčí hrůzostrašné historie o předčasných pohřbech. Husí kůži nahánějí příběhy rozpolcených postav, pronásledovaných svým svědomím a pocitem viny, nebo když se satanickým úšklebkem píše baladicky laděné grotesky o lidské mstě

Druh: próza
Žánr: povídka
Místo a doba děje: pozdní středověk

O povídce: psychologický horor z období středověku, kdy měla hlavní slovo inkvizice. Člověk, odsouzený inkvizicí, je vržen do temné kobky, kde ho má dostihnout smrt. Ta má podobu jámy a kyvadla. Autor dokonale popisuje zoufalé pocity odsouzence, jenž se snaží přežít za každou cenu.
Obsah:
Příběh člověka, který je odsouzen inkvizitory k smrti a uvězněn v černé kobce. Při zkoumání svého nového "domova" o vlásek uniká smrti, když se rozhodl projít svou celu napříč. Jenže se mu zapletl kus jeho oblečení pod nohy a upadl na okraj hluboké kruhovité propasti, jenž byla přímo uprostřed cely. Tím však nebezpečí smrti neskončilo. Když se probudil ze spánku, ocitl se přivázaný na jakési posteli. Po dlouhém pozorování stropu si všiml, že se nad ním houpe kyvadlo s obrovským a velmi ostrým hrotem. jak plynul čas, kyvadlo bylo k vězni blíž a blíž. Když už bylo od jeho hrudi jen pár centimetrů, vězeň vymyslel plán, jak by se mohl strašné smrti vyhnout. V jeho cele byla hejna krys. Jídlem, co mu krysy ještě nesežraly, pomazal svá pouta. Hladoví hlodavci pouta překousali v momentě, kdy už se kyvadlo s břitem dotékalo vězňové hrudi. Konečně byl opět volný, ale ne nadlouho. Po chvilce ucítil silný žár železa, který rychle sílil. Napadla ho myšlenka skočit do studny, ale na to neměl tehdy dost odvahy. Jako by ho někdo při jeho "útěcích" pozoroval. Jen co poodešel od propasti, stěny cely se daly do pohybu. V tu dobu byl již vězeň rozhodnut ukončit své trápení a skočit do propasti. Právě tehdy slyšel nějaké kroky. Na poslední chvíli vězně zachytil Lassal, generál Francouzské armády, jenž vstoupila do Toleda.

Hlaví postavy + charakteristika:
Vypravěč: samotný Poe, člověk s ochablými nervy a pronikavými vlohami, trpělivý, odsouzenec, který byl ve vězení týrán a nucen ke smrti padnutím do jámy anebo probodnutím čepelí
Lasall: francouzský voják, zachrání Poeho před smrtí v jámě

Téma: pocity člověka odsouzeného inkvizicí na smrt za kacířství
Umělecké a kompoziční prostředky: kniha je rozdělena na 34 povídek, ich-forma, spisovný jazyk, detailní popisy místa a děje, mystifikace, slovní hříčky

Vliv: v roce 1961 natočil americký režisér Roger Corman stejnojmenný film"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5069eded76e00.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
E_A_Poe_Jama_a_kyvadlo.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse