Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Edukace, vyučování, výchovně vzdělávací proces

Edukace, vyučování, výchovně vzdělávací proces


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje vymezení pojmů edukace, vyučování a výchovně vzdělávací proces. Nakonec rozčleňuje cíle výchovy.

Obsah

1.
Edukace
2.
Ideály a cíle edukace
3.
Vyučování
4.
Výchovně vzdělávací proces
5.
Cíle výchovy

Úryvek

"Edukace
Edukace (vzdělání) je proces působení na člověka s cílem dosáhnout pozitivních změn v jeho vývoji. U vzdělávání vždy hraje velmi důležitou roli vztah učitele a studenta. Především na základních školách si děti vytváří svou osobnost zejména tím, že kopírují návyky od jiných vrstevníků nebo dospělých a tím se vytváří jejich vlastní osobnost. Snad nejdůležitějším činitelem edukace je rodina – vztah otce a matky k dítěti. Právě na základních školách je tedy důležité propojení.

Ideály a cíle edukace
Současným ideálem edukace je dosažení všestranně harmonicky rozvinuté osobnosti. Cílem výchovy je vždy především vnitřní změna v osobnosti. Je to celý systém hierarchicky uspořádaných cílů od nejobecnějších až po zcela konkrétní cíle obsahu.

Vyučování
Je součástí řízených edukačních procesů.

Pedagogický slovník: druh lidské činnosti spočívající v interakci učitele a žáků, jejímž základem je záměrné působení na žáka tak, aby docházelo k učení.

Místo: ve škole, vzdělávacích institucích pro dospělé, ve firmách a organizacích.
Je časově vymezeno a jeho obsah bývá předem určen.

Může probíhat jako hromadné, skupinové, individuální.

Je to dvousměrný proces. Mělo by při něm docházet k interakci mezi učitelem a žákem, ale i mezi žáky navzájem."

Poznámka

Součástí práce je schéma.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5128ac68721dd.zip (26 kB)
Nezabalený formát:
Edukace_vyucovani_vychovne_vzdelavaci_proces.doc (51 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse