Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ekonomické myšlení v antické filozofii - esej

Ekonomické myšlení v antické filozofii - esej

Kategorie: Ekonomická teorie

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o zpracovanou esej na téma řecké a římské ekonomiky, která se věnuje také rozboru antických filozofů, kteří ovlivnili ekonomické teorie.

Obsah

1.
Úvod
2.
Homér
3.
Hesiodoros
4.
Solón
5.
Xenofon
6.
Platon
7.
Varron
8.
Columella
9.
Marcus Aurelius Cicero
10.
Svatý Augustin

Úryvek

"Vyvrcholením ekonomického myšlení antického Řecka jsou myšlenky Xenofona, Platona (oba přelom 5. a 4.st.př.n.l.) a Aristotela (4.st.př.n.l.). Ve svém spisu Oikonomikos pojednává Xenofon (žák Sókrata) o zásadách a pravidlech dobrého vedení a správy starověké otrokářské domácnosti. Vychází ze zájmů a potřeb izolované hospodářské jednotky. Obhajuje naturální hospodářství a cíl vidí v soběstačnosti. Nejvýše cení zemědělství jako nejzdravější odvětví hospodářství, fyzickou práci však mají vykonávat otroci. Řemesla a obchod nepovažoval za předmět ekonomie, protože nebyly důstojné svobodného občana. Řemeslníky a obchodníky byly v té době převážně cizinci. Z obchodu schvaloval obchod s obilím a drobný obchod, sloužící zemědělství. Jako první si uvědomil dvojakou podobu zboží (neužitečná věc pro jednoho člověka může být užitečnou věcí pro jiného). Peníze si cenil pouze jako koncentrované bohatství a nástroj směny, odsuzoval oběh peněz jako obchodního a lichvářského kapitálu. Zdůvodnil dělbu fyzické a duševní práce v závislosti na rozvoji trhu. Napsal celkem pět knih, dochovaly se pouze tři.
Názory Platona na dělbu práce v řecké demokratické společnosti na otrokářském základě byly odlišné. Ve svých dílech (Ústava, Zákony) se věnoval koncepci ideálního státu. Společnosti dělil na tři kasty, z nichž první dvě tvoří privilegovaní občané. První kastu tvoří vládci (filosofové), kteří řídí stát, vydávají zákony a pečují o výchovu děti. Druhá kasta strážců (vojáci) chrání stát a starají se o dobývání nových území. Kasta nejnižšího stavu svobodných (řemeslníci, zemědělci, drobní obchodníci) není schopna sama řídit stát a má za úkol zajistit existenční prostředky pro vyšší stavy, které musí být zbaveny všech hmotných starostí i vlastnictví hmotných statků. Každý stav má vykonávat pouze svoji povinnost. Platon pohrdal fyzickou prací, první dva privilegované stavy na ni nesměly ani pomyslet. Otroci jako nesvobodní nepatří k žádnému stavu a jsou pouze mluvícími nástroji. Pro některé myšlenky (společné ženy, děti, strava pro vládnoucí třídy) je Platon označován jako první teoretik komunismu. Definoval mechanismus, proč se mění politický systém. Důvodem je soustřeďování moci v rukou aristokracie, uchopení moci oligarchií, boj o pozemky a vlastnictví. Z tohoto boje vznikají války a revoluce. Demokracie dle Platona ústí v tyranii a autokracii.
Na myšlenky Platóna navazoval jeho žák a současně odpůrce Aristoteles, nejuniverzálnější antický myslitel. V jeho dílech (Politika, Etika Nikomachova) dosahuje ekonomické myšlení antického Řecka vrcholu. Za nejvyšší hodnotu považoval rozumovou činnost. Duševní činnost je podle něj privilegiem svobodných, zcela odděluje fyzickou práci, která je určena otrokům. Odsuzuje rozvoj obchodu i peněžního hospodářství, ale i Platonův ideál státu. Kritizoval některé jeho “komunistické” myšlenky. Za ideální považuje hospodářský systém, založený na naturálním hospodářství. Výroba má vycházet především ze spotřeby, předmětem obchodu by měly být pouze přebytky. Ve společnosti by měly převládat střední vrstvy, aby byla vyloučena krajní bída i nadměrné bohatství. Doporučoval vládu středních vrstev, která má sledovat obecný prospěch. Tak je stát chráněn před otřesy. Věnuje značnou pozornost směnnému hospodářství a změně směny zboží za směnu zprostředkovanou penězi. Věnuje se otázkám spravedlivé ceny a mzdy, které mají být takové, aby umožňovaly výrobcům důstojný život. "

Poznámka

Práce do kurzu Dějiny ekonomických učení.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera1009
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse