Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Ekonomické systémy, trh a tržní mechanismus, stát v tržní ekonomice

Ekonomické systémy, trh a tržní mechanismus, stát v tržní ekonomice


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, Havířov-Podlesí

Charakteristika: Maturitní otázka nejprve charakterizuje ekonomické systémy uplatňující se v historii lidstva a poté jmenuje typu trhů a nastiňuje princip tržního mechanismu. Nakonec se na příkladu transformace československé a české ekonomiky věnuje problematice úlohy státu v tržním hospodářství.

Obsah

1.
Ekonomické systémy
1.1.
Zvyková ekonomika
1.2.
Plánovaná ekonomika
1.3.
Tržní ekonomika
1.4.
Smíšená ekonomika
2.
Trh a tržní mechanismus
2.1.
Dělení trhu
2.2.
Nabídka X poptávka
2.3.
Konkurence
3.
Úloha státu v tržní ekonomice
3.1.
Transformace československé a české republiky
3.2.
Privatizace
3.2.1.
Formy
3.2.2.
Metody
3.3.
Restituce

Úryvek

"Ekonomické systémy:
Zvyková ekonomika:
 Na základě zvyků, tradic, obyčejů (žena šila, muž lovil, …)
 Fungování ekonomiky: kmenový náčelník, trest při porušení tradice (vyhnání)
 Ekonomika pravěku, nyní v Austrálii, Jižní Americe, Asii, Africe (film Bohové musí být šílení)
Plánovaná ekonomika:
 Centrálně řízení
 Vytvořen plán, který vše určuje (pětileté nebo dlouhodobější (15let) a krátkodobý (2roky)
 Plánuje se kdo, co a jak se bude vyrábět
 Nefunguje potřeba trhu
Tržní ekonomika:
 Ekonomika volného trhu (bez zásahu státu)
Smíšení ekonomika:
 Dnes nejideálnější
 Trh funguje, ale není volná ruka (stát zasahuje z části)
 Zvýšení DPH, státem řízené dovozy zboží
Trh a tržní mechanismus
Dělení trhu:
1. Místní (určitého státu)
2. Světový (více států)
1. Agregátní (celkový, objem veškeré nabízené produkce od všech prodejců)
2. Dílčí (jeden druh zboží různé značky)
3. Individuální (různé druhy od jednoho výrobce, jedné značky)
Nabídka X poptávka:
 Zákon rostoucí nabídky, klesající poptávky (obrázek – > E: rovnovážný bod = ideální, výjimečný stav)"

Poznámka

Součástí práce je drobný graf.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x513b5a058f879.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Ekonomicke_systemy_trh_stat_v_trzni_ekonomice.doc (48 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse