Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Ekonomie (tahák) – přehled učiva

Ekonomie (tahák) – přehled učiva


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Obsah

- Co je to teorie a co model. Aktéři prostorového vývoje. Teoreticko-poznávací přístupy. Regionální ekonomie. Prostorová ekonomie. Regionální politika. Rozdíl mezi prostorovou strukturou a regionálním vývoje. Problémové regiony z ČR a EU. Dymanické regiony. Homogenní a heterogenní region. Vymezení regionu. Rozvoj. Vztah rozvoj-růst.
- Ekonom. a soc. faktory ovlivňující regionální rozvoj. Výměnné vztahy mezi regiony. Faktory ovlivňují prostorovou mobilitu práce a kapitálu. Co je to migrace. Vztahy podniku s okolím. Lokalizace. Heuristické metody lokalizační analýzy. Typická kritéria v různých prostorových rovinách. Charakteristiky neoklasického behaviorálního a strukturalistického přístupu k lokalizaci.
- Externí kontrola a regionálním vývoj. Podnikové sítě. Životní cyklus výrobku. Inovační prostředí. Koncentrace. Aglomerační efekty. Alokace. Optimální velikost města. Polohová renta. Teorie využití půdy. Christallerova teorie centrálních míst. Horní a dolní hranice dosahu výrobku.
- Urbanizace. Teorie exportní báze. Neoklasický model. Polarizační teorie. Motorická jednotka. Centrum X periferie. Technologické paradigma a jeho vztah k technol. cestě. Akumulační režim a sociální regulace. Fordizmus. Strategie endogenního rozvoje.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: ekox0026.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
ekox0026.doc (49 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse