Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Emise výfukových plynů motorových vozidel

Emise výfukových plynů motorových vozidelKategorie: Ostatní předměty

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace, Brno

Charakteristika: Maturitní otázka detailně analyzuje současnou problematiku při měření emisí a její dopad na přírodu a naše okolí. Představuje funkčnost a účel tohoto měření.

Obsah

1.
Vývoj dopravy
2.
Složení výfukových plynů
3.
Snižování emisí ve výfukových plynech
4.
Metoda měření
5.
Normy
6.
Procvičte si vědomosti

Úryvek

"Doprava osob a nákladů je páteří hospodářství a zároveň ukazatelem životní úrovně.
Miliony pracovních míst jsou, a* už přímo, či ne-přímo, spojeny s pojmem „auto“.
Například jen ve Spolkové republice Německo počet osobních aut v posledních letech rychle narůstal a v roce 1998 dosáhl počtu téměř 42 milionů.
Vysoký počet aut se stal výrazem flexibility (pruž-nosti) a mobility (schopnosti se přemís*ovat).
Vysoké nároky na flexibilitu a rychlost reagování na změnu podmínek jsou vyžadovány i od nákladní dopravy. Zboží musí být dodáváno „just-in-time“ [čti: džast in tajm = přesně na čas]. Nejpružnější infrastrukturou k plnění takových požadavků zůstávají i přes velký nárůst dopravy, stále silnice.
+13,3 % +36,8 % +32,9 %
+0,2 %
0 %
10 %
20 %
Automobilový průmysl se v rámci svého vývoje
snaží negativní stránky nárůstu vozidel elimino-vat. To, že tato cesta je úspěšná, dokazuje např.
porovnání nárůstu počtu vozidel s nárůstem
spotřeby. Jako příklad vezměme opět Spolkovou
republiku Německo.
Zatímco se počet osobních automobilů zvýšil asi o 13 %, vzrostla spotřeba paliva jen nepatrně. Mobilní a flexibilní Doprava osob a nákladů je páteří hospodářství
a zároveň ukazatelem životní úrovně. Miliony pracovních míst jsou, a* už přímo, či ne-přímo, spojeny s pojmem „auto“. Například jen ve Spolkové republice Německo
počet osobních aut v posledních letech rychle narůstal a v roce 1998 dosáhl počtu téměř 42 milionů.

Tento příznivý vývoj není samovolný. Podporují jej i zpřísňující se emisní normy pro
výrobce aut a nové daňové podněty pro jejich uživatele. Tím je preferován vývoj a nákup takových auto-mobilů, které jsou k životnímu prostředí co nej-šetrnější."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky, grafy a tabulky. Čistý text je cca 10 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50a8fde66776c.zip (2059 kB)
Nezabalený formát:
Emise_vyfukovych_plynu.pdf (2095 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse