Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Endosymbiotická teorie

Endosymbiotická teorie


Kategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce postihuje základy endosymbiotické teorie, která nabízí vysvětlení původu mitochondrií, primárních a sekundárních chloroplastů.

Obsah

1.
Semiautonomní organely
2.
Původ mitochondrií
3.
Původ primárních chloroplastů
4.
Původ sekundárních chloroplastů

Úryvek

"Teorie vysvětlující původ semitonomních organel (mitochondrií a chloroplastů)-během evoluce buněk a organ.
Semiautonomní organely (mitochondrie, chloroplasty) jsou polosamostatné organely z hlediska genetického mají vlastní geny a DNA+vlastní proteosyntetický aparát (důležitý pro syntézu bílkovin → ribozomy + DNA s genetickým programem + molekula RNA a enzym nezbytný pro realizaci genetického programu → pro syntetické vlastnosti bílkovin),ale jsou závislé na řídící roli genů jader.(nejsou úplně samostatné)

Symbióza =vzájemné prospěšné soužití 2 organismů
Endosymbiont =1 ze symbiontů, žije uvnitř těla symbionta druhého

1.původ mitochondrií
-endosymbiotická teorie předpokládá, že před 2miliard. let pohltila větší prokaryotická anaerobní buňka (předek eukaryotické buňky) -menší aerobní prokaryotická buňka (podob dnešním aerobním bakteriím); většina anaerobních buněk si ponechala menší buňka jako výhodného vnitřního symbionta (endosymbionta), který uskutečňuje z hlediska energetického, výhodnější typ metabolismu (aerobní metabolismus =větší zisk energie než metabolismu anaerobního); z původního endosymbionta se vyvinula mitochondrie eukaryotických buněk

Dědictví mitochondrie po původním endosymbiontovi:
1)velikost mitochondrie odpovídá velikosti pohlcené aerobní prokaryotické buňky 2)mitochondrie se dělí podobně, jako se dělí prokaryotická buňka
3)mitochondrie mají 2 povrchovou membránu
-vnitřní→ z cytoplazmatické membrány původního endosymbionta
-vnější→ z cytoplazmatické membrány původ. větší anaerobní
buňky
4) mitochondrie mají vlastní DNA prokaryotického typu s vlastními geny
5)mitochondrie mají vlastní proteosyntetický aparát (molekula DNA, RNA, ribozómy,
nezbytné enzymy)"

Poznámka

Součástí práce jsou obrázky o rozsahu cca 0,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5189192d165ce.zip (32 kB)
Nezabalený formát:
Endosymbioticka_teorie.doc (62 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse