Epos O GilgamešoviKategorie: Ostatní literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje stručný rozbor knihy Epos o Gilgamešovi, vhodné k maturitě. Obsahuje děj a historii i život autora.

Obsah

1.
Forma (literární druh , literární žánr, literární směr, slovní zásoba, kompozice)
2.
Obsah (postavy, děj, čas, prostor, hlavní myšlenka)
3.
Společensko-historické pozadí, autor
4.
Inspirace

Úryvek

"FORMA
Literární druh: epika

Výrazová forma: próza

Literární žánr: Epos (rozsáhlé veršovaná vyprávění, zaznamenané mýty, popřípadě významné události v životě určitého národa, činy mimořádných osobností, mnoho postav, děj je spletitý, rozvíjí se zvolna, bývá doplněn rozsáhlými popisy)

Slovní zásoba: bohatá, spisovná (hojně: hyperboly, metafory)

Verš: bezrozměrný (je pravidelně rýmován, není normován počtem slabik ani přízvuků)

Kompozice: er-formický, monolog ve 3. osobě, je vševědoucí, staví se do role nezaujatého pozorovatele (popisuje, nezasahuje do děje, má odstup vůči příběhu a prožitkům postav) chronologická kompozice – dodržuje důsledně časovou posloupnost.

-je to nejstarší dochovaná písemná památka

OHSAH

Posatvy:
Gilgameš – summerský král (z 1/3 člověk a z 2/3 bůh), silný válečník, odvážný, statečný.
Enkidu – vytvořen bohy, aby Gilgameše zabil (trest za krutovládu), po boji – přítel Gilgameše, silný bojovník, odvážný, statečný, zvířecí rysy.

Děj:
Gilgameš (ze dvou třetin bůh a z jedné třetiny člověk) je tyranský panovník nutící své poddané k těžké práci na stavbě hradeb města. Obyvatelé žádají bohy o pomoc. Ti sešlou na zem polodivokého člověka Enkidua, který má Gilgameše přemoci. Původně protivníci se však stanou přáteli a vykonají mnoho hrdinských činů. Enkidu umírá v důsledku prokletí bohyně Ištar a Gilgameš, který se bojí smrti, vydává na cestu k nalezení nesmrtelnosti. Bez úspěchu se vrací do města Uruk a poznává, že hradby, které dal vybudovat, jsou dílem, který ho činí velikým a nesmrtelným.

Čas, prostor:
Prostor- Uruk – Epos začíná i končí, setkají se tu poprvé Gilgameš s Enkidem, porazí zde nebesého býka seslaného bohyní Ištar. Step – zde původně žije Enkidu, přes ni několikrát hrdinové cestují a sem se uchýlí na nějaký čas Gilgameš, když truchlí nad smrtí svého věrného přítele. Sídlo Uta-napištima – žije zde Uta-napištim se svojí manželkou, přijede sem Gilgameš požádat o radu, jak se stát nesmrtelným.
Čas- za vlády Gilgameše (asi 26. století př. n. l. ?) Text je zřejmě z prostřední části nebo něco málo po středu díla, jelikož výňatek je o truchlení Gilgameše nad smrtí Enkidua. Před tím je popsání krutosti Gilgameše, rozhodnutí bohů o trestu na Gigameše (vytvoření Enkidua), seznámení Gilgameše s Ekiduem a později jejich hrdinské činy. Po výňatku je Gilgamešovo rozhodnutí vydat se na cestu najít podstatu nesmrtelnosti, samotná cesta, selhání a uvědomění nesmrtelnosti z jiného úhlu pohledu."

Poznámka

Gymnázium

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x546625f29033e.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Epos_o_Gilgame_ovi_.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse