Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Erich Maria Remarque - Na západní frontě klid

Erich Maria Remarque - Na západní frontě klidKategorie: Evropská literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje stručný rozbor knihy Na západní frontě klid, vhodný k maturitě. Obsahuje nejen děj, historii a kritiku díla, ale i život autora.

Obsah

1.
Forma (literární druh, výrazová forma, literární žánr, literární směr, slovní zásoba, kompozice)
2.
Obsah (postavy, děj, čas, prostor, hlavní myšlenka)
3.
Společensko-historické pozadí
4.
Autor (život a dílo)
5.
Inspirace
6.
Kritika

Úryvek

"FORMA
Literární druh: epika

Výrazová forma: próza

Literární žánr: román (velmi rozsáhlé dílo, obsahuje více dějových linií, mnoho postav, vícero prostředí)

Literární směr: vydáno r. 1929 ; dílo i autor se řadí do období tzv. ztracené generace; obecně jde o období světové poválečné prózy

Slovní zásoba: nepříliš květnatý jazyk, převažuje spisovný jazyk spolu s vojenských slangem, přímá řeč převážně nespisovná, použity i vulgání výrazy

Kompozice: vyprávěna ich-formou (Bäumer), kromě závěru, kde je vypravěčem nezúčastněná třetí osoba, kapitoly řazeny spíše volně než chronologicky

OBSAH

Postavy:
Pavel Bäumer - vypravěč; středoškolský student, který pocházel z chudé rodiny
Albert Kropp - spolužák Pavla; nejlépe mu to myslelo, a proto byl svobodníkem (měl nejnižší hodnost)
Müller - vláčel s sebou učebnice a snil o válečné maturitě (v bubnové palbě šprtal fyzikální poučky)
Leer - spolužák Pavla, který nosil plnovous a liboval si v děvčatech z důstojnických pufů
František Kemmerich - spolužák Pavla; umírá jako první v nemocnici
(Všem těmto chlapcům bylo 19 let a šli hned z gymnázia do války.)
Tjaden - hubený zámečník; největší žrout roty (také 19letý)
Haie Westhus - kopáč rašeliny (19letý)
Deterding - sedlák, který myslel jen na svou usedlost a na svou ženu
Stanislav Katczinsky - čtyřicátník, hlava skupiny; byl mazaný, svislými rameny a s úžasným čichem pro průšvihy, pro dobré jídlo a krásné ulejvárny
Himmelstoss - desátník; po celou dobu výcviku se snaží jakkoliv šikanovat vojáky, přitom je sám největší zbabělec a hlupák


Děj:
Hlavní postavou románu je pruský student Paul Bäumer, jenž se spolu se svými spolužáky na nátlak třídního učitele dobrovolně přihlásí k vojenské službě a je již začátkem války odveden na frontu. Po ponižujícím výcviku pod vedením zbabělého, ale krutého poručíka Himmelstosse jsou Paul a jeho kamarádi vysláni do zákopů. Díky svému vzájemnému přátelství a radám zkušeného vojáka Stanislava Katczinského se jim daří ve válce přežívat a zároveň si zachovávat svou lidskost, přesto však všichni postupně podléhají zoufalství a letargii, vyvolanými monotónností, nesmyslností a krutostí války. Postupně se stávají zcela otupělými a netečnými k hrůzám, kterým musí dennodenně přihlížet. Když se Paul během své dovolené krátce vrátí do svého rodného města, zjišťuje, že se ostatním lidem zcela odcizil - s otcem si nerozumí, u matky nachází pochopení, ale ne porozumění. Po návratu na frontu se situace zhoršuje, přátele jeden po druhém umírají a konečně po smrti Katczinského ztrácí Paul veškerý smysl života. Sám umírá v říjnu 1918, měsíc před koncem války.V klidný den, kdy je na západní frontě klid."

Poznámka

Gymnázium

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54661f5f9ce6d.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Na_zapadni_fronte_klid_Erich_Maria_Rermaque.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse