Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Eroze a rekultivace

Eroze a rekultivace


Kategorie: Zemědělství

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce z ekologie se zabývá erozí a rekultivacemi. U erozí sleduje jejich třídění se zaměřením na vodní a větrnou erozi. Kapitola o rekultivaci se zabývá jejich dělením. Následuje charakteristika rekultivace skládek odpadu a různých druhů odkališť.

Obsah

1.
Eroze
1.1
Třídění eroze
1.2
Vodní eroze
1.2.1
Rozdělení vodní eroze
1.2.2
Výpočet vodní eroze
1.2.3
Protierozní opatření
1.3
Větrná eroze
2.
Rekultivace
2.1
Rekultivace skládek odpadů
2.2
Rekultivace uranových odkališť
2.3
Rekultivace elektrárenských odkališť
2.4
Rekultivace popílkových odkališť
2.5
Rekultivace a hlubinná těžba
2.6
Pískovny
2.7
Rekultivace lomů
2.8
Povrchová těžba uhlí a rekultivace

Úryvek

"1.2 Vodní eroze
Mechanismus erozních procesů v případě vodní eroze se řídí působením a vzájemnou interakcí různých faktorů, které ovlivňují její vznik a průběh.

Proces vodní eroze ovlivňují nejvýrazněji faktory:
- klimatické
- topografické
- půdní a geologické
- vegetační
- antropogenní

Klimatické faktory
Mezi nejdůležitější klimatické faktory, které ovlivňují vodní erozi, patří srážky, teplota a vlhkost vzduchu, vítr a sluneční záření.
Zatímco teplota a vlhkost vzduchu, vítr a sluneční záření ovlivňují proces eroze více méně nepřímo, prostřednictvím působení na evapotranspiraci, vztah mezi charakteristikami srážek (intenzita, trvání, forma apod.) a erozí půdy je přímý.
Deště vyvolávající erozní procesy na půdě se řadí mezi přívalové srážky, kdy je množství vody větší nežli je rychlost vsakování vody do půdy. Při přívalové srážce se vyskytují relativně velké kapky vody, které při dopadu na půdní povrch rozbíjí půdní agregáty a připravují tak půdu k transportu povrchově odtékající vodou. Voda, která nebyla zadržena nadzemními částmi rostlin nebo vsáknuta do půdy, pak povrchově odtéká a unáší půdní částice.
V současné době se vzájemný vztah mezi charakteristikami srážek a intenzitou vodní eroze nejčastěji vyjadřuje erozní účinností deště R, tj. schopností deště způsobit erozi půdy. Erozní účinnost deště se definuje jako součin kinetické energie deště E a jeho největší 30-ti minutové intenzity I30.
Jestliže jednou z podmínek vzniku plošné eroze je pohyb srážkové vody po povrchu půdy, je možno jednoznačně tvrdit, že jestliže platí vztah
iz - vi
kde iz … intenzita deště (m-s-1)
vi … intenzita infiltrace vody do půdy (ms-1),
pak vodní eroze nevznikne.

Topografické faktory
Vodní erozi podmiňuje povrchový odtok vody po svažitém území. Stékající voda nabývá s nárůstem sklonu a délky svahu – za předpokladu trvání deště – vyšší rychlost a vyšší tangenciální napětí, což má za následek její vyšší destrukční účinek na půdní povrch. Intenzita erozních procesů se zmenšováním sklonu značně snižuje, až dokud rychlost vody a její tangenciální napětí neklesne na hranici, při které už nastává usazování půdních částic transportovaných po povrchu území."

Poznámka

Práce je kompilační. V textu se objevují tabulky a schémata. Čistý text je cca 25 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22835
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse