Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ethylformiát

Ethylformiát


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Univerzitní studijní programy, Ostrava-Poruba

Charakteristika: Tato laboratorní práce popisuje přípravu ethylformiátu. Je vhodná jako příprava na laboratorní práci nebo poté jako vzor při tvorbě protokolu. Naleznete zde všechny potřebné tabulky a pracovní postupy. Tabulky a výpočty nejsou uvedeny, protože jsou individuální.

Obsah

1.
Zadání
1.1.
Pomůcky
1.2.
Pracovní postup
2.
Výpočty
2.1.
Tabulka zadaných, naměřených a dopočtených hodnot
2.2.
Výpočty
3.
Výsledky práce
4.
Závěr

Úryvek

"1. ZADÁNÍ

Podle pokynů uvedených níže připravte ethylformiát.

1.1. POMŮCKY

Varná baňka
Váhy
Odměrný válec
Sestupný chladič
Stojan
Vařič
Teploměr
Alonž
Kádinka
Lžička
Tyčinka
Dělící nálevka

1. 2. PRACOVNÍ POSTUP

Ke směsi 19 ml (0,5 mol) 85%-ní kyseliny mravenčí a 29 ml (0,5mol) ethanolu ve 100 ml baňce se přidá 13 g bezvodého chloridu vápenatého. Na baňku se nasadí sestupný chladič a směs se zvolna (esterifikace probíhá rychle a reakční směs se samovolně zahřívá) zahřívá na vodní lázni. Ester začne destilovat při 50°C. Destilát se jímá v rozmezí 50 – 58°C. Surový ester se promyje v dělicí nálevce 20 ml nasyceného vodného roztoku uhličitanu sodného. Je potřeba ihned po nalití obou látek do děličky a jejím uzavření zátkou uvolnit vznikající přetlak par v nálevce kohoutem. Po odpuštění dolní vrstvy (odpustit i s fázovým rozhraním tak, aby trocha horní vrstvy promyla stonek děličky) se ester vypustí se do suché čisté kádinky, kde se vysuší bezvodým uhličitanem draselným."
Poznámka

Práce obsahuje vzorečky a tabulky o rozloze cca 1stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55c5c051c437f.zip (21 kB)
Nezabalený formát:
Ethylformi.doc (80 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse