Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Etické odlišnosti judaismu a křesťanství

Etické odlišnosti judaismu a křesťanství

Kategorie: Filozofie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Evropský polytechnický institut, s.r.o., Kunovice

Charakteristika: Práce popisuje fungování etických kodexů křesťanství a judaismu, které mezi sebou porovnává a v závěru se věnuje i jejich společným prvkům. Charakterizuje, jak obě náboženství chápou základní otázky týkající se života, těla, duše a hříchů. Poslední odstavce pak charakterizují dnešní dobu z hlediska etiky.

Obsah

1.
Úvod
2.
Halacha – skloubení etiky a občanského a trestního práva
3.
Pojetí těla, duše a života v judaismu a křesťanství
4.
Sebevražda, vražda v judaismu
5.
Pojetí člověka v judaismu
6.
Typy hříchů v křesťanství
7.
Fenomén pekla a očistce
8.
Shrnutí
8.1
Vliv obou náboženství
8.2
Etický kodex založený na víře
8.3
Svoboda vůle, jednání a víra dnes

Úryvek

“Na člověka se pohlíželo jednak jako na jednotlivce s právy a jednak jako na člena obce s povinnostmi.. Tora se stala univerzálním a nadčasovým vodítkem lidského jednání ve všech jeho morálních aspektech.Judaismus jako jeden z mála náboženských směrů dokázal skloubit víru a poznání Boha se znalostí zákonů a kodexů chování společnosti.Etické a morální otázky byly neodlučně spjaty se studiem tory a dodržováním víry. Jedinec nebyl postaven před hloubaní o otázkách správnosti svého chování ,před nějaká dilema – odpověď byla v toře a výkladu tory učenci.

Křesťanství se díky svému prapůvodu dostalo skoro okamžitě do vážné krize dogmatických těžkostí.Bylo vírou v jednoho Boha, ale jeho monoteismus byl konkrétně určený božstvím Krista. Křesťanští teologové tento problém vyřešily rozpracováním dogmatu o dvojí podstatě Krista a dogmatu o trojici a následné spory je zaměstnali na mnoho století.

Morálka a etika v křesťanské středověké Evropě je nerozlučně spjata s křesťanskou vírou.Kodex je zde představován dobrem a zlem, a jeho určením v přísném vymezení víry a písma svatého. Prvotní je Hřích. (Křesťanství na rozdíl od judaismu má tzv. prvotní, dědičný hřích se kterým jedinec přichází na svět.)Celý středověk můžeme sledovat až maniakální úsilí o klasifikaci a definice hříchů.Systém hlavních hříchů –pýcha, marnivost,závist, hněv, lenost, lakota, obžerství a smilstvo, je následován celou plejádou hříchů vedlejších.
Mezi různými způsoby třídění hříchů se jeden těší zvláštnímu postavení : rozdělení na hříchy smrtelné a lehké. První jsou ty, jež vedou k věčnému zatracení, druhé člověka neodsuzují k smrti, ale k odpykání viny.Problémy hříchu v kultuře středověku nelze pochopit bez znalosti vazeb, které ho spojují s trestní praxí. Odpustitelnost provinění a monopol církve na právo snímat hříchy a předepisovat tresty vřazuje protiklad viny a trestu do systému „směny“ mezi pozemským a oním světem (motlitby, pokání, odpustky), jež tvoří specifický prvek křesťanského náboženství.Důležité bylo rozpoznat hříchy, změřit jejich závažnost zhodnocením okolností, které je provázely, individuálně definovat jejich následky a možnou nápravu, určit způsob pokání či odškodnění, odhalit šíření hříchu v určitém vymezeném prostředí..atp.Udržování kázně a morálky sloužil strach z věčného zatracení."

Poznámka

Obsahuje hrubé pravopisné chyby.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12092
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse