Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Eugen Fink: Oáza štěstí - obsah knihy

Eugen Fink: Oáza štěstí - obsah knihy


Kategorie: Filozofie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je krátkou úvahou nad obsahem knihy Oáza štěstí od Eugena Finka.

Obsah

1.
Hra
2.
Epikurova zahrada

Úryvek

"Ve druhé části popisuje zahradu, jako reprezentanta zkrocené divoké přírody přizpůsobené potřebám a bytí lidského živočicha. A jako nejlepší vzorek si vybral Epikurovu zahradu – jako svědka četných rozhovoru mudrce Epikura se svými žáky, jako místo pro skutečné přemýšlení a odpoutání se od zavislostních vazeb, kterými je člověk spoután a omezován ve svém přemýšlení. Toto odpoutání a věnování se skutečnému přemýšlení se stává čím dál obtížnějším, právě kvůli čím dál složitějším a skrytějším „hrám“. Obě eseje na sebe velmi úzce navazují, i když se to čtenáři nemusí tak jevit. Jak se již výše zmiňuji, musí se člověk sám svést k hlubokému zamyšlení, aby došel k tomuto závěru. Dále si myslím, že celé DÍLO svým obsahem a myšlenkami přímo nadčasově osvětluje jednak mezilidskou komunikaci („hra“) a pak také vnitřní duševní komunikaci se svým nitrem („v zahradě“) a je tedy velmi smutné, že povědomí o autoru samotném klesá a jeho dílo upadá v zapomnění."

Poznámka

Velmi stručné.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x481cb7ad3cbc3.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Fink_Oaza_stesti.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse