Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Evidence týkající se investičního majetku

Evidence týkající se investičního majetku


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Obsah

Předávání od dodavatele – zápis o převzetí, zápis o odevzdání budovy a stavby, charakteristika obsahu. Inventární karta. Zápis o vyřazení. Inventarizace – řádná (periodická, průběžná), mimořádná, úplná a dílčí. Fáze inventarizace – inventura, porovnání skutečného stavu majetku s účetním, sepsání inventurního zápisu. Inventarizační rozdíly – manko.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_ekox0167.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Evidence_tckajccc_se_investicncho_majetku.DOC (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse