Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Exkurze do Terezína

Exkurze do Terezína


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je krátkým shrnutím historie terezínské pevnosti a také čtenářům představuje krátké nahlédnutí do expozice tohoto původně vojenského komplexu. Z historie vojenské pevnosti stojí za zmínku, že byla vystavěna Josefem II. na počest jeho matky Marie Terezie, ale později se z vojenské pevnosti stalo vězení, protože nikdy nedostála svému původnímu účelu. Před koncem první poloviny 20. století se začala psát nová kapitola této pevnosti, která je všem známa.
Obsah:
1. Úvod
2. Stručné dějiny
3. Expozice
4. Závěr
5. Zdroje
6. Fotografická příloha
Úryvek z práce:
"Terezín je památka světového významu. O tom svědčí i návštěva Gerharda Schrödera.
Ročně navštíví tuto pevnost přibližně 229 000 turistů, kterých rok od roku přibývá. Každý rok na památku židovského utrpení je tu pořádána Terezínská tryzna. V Terezíně je možnost vidět velké množství expozic, které jsou rozděleny podle témat do několika budov.
V Malé pevnosti, která fungovala jako věznice gestapa se nacházejí tyto expozice:
Malá pevnost 1940–1945, Expozice výtvarného umění Památníku Terezín, Terezín 1780–1939, Koncentrační tábor Litoměřice 1944–1945, Internační tábor pro Němce, Malá pevnost 1945–1948.
Muzeum ghetta bylo otevřeno v bývalé terezínské škole a to roku 1990. Najdeme zde expozici Terezín v tzv. konečném řešení židovské otázky 1941–1945.
V Bývalé Magdeburské kasárně nalezneme celkem pět expozic - Replika vězeňské ubikace z doby ghetta, Hudba v terezínském ghettu, Výtvarné umění v terezínském ghettu , Literární tvorba v terezínském ghettu, Divadlo v terezínském ghettu.
Další zajímavou expozicí jsou jistě Pohřební obřady v ghettu a ústřední márnice. Tato výstava byla otevřena roku 2001.
V bývalém krematoriu na Židovském hřbitově najdeme výstavu s názvem Úmrtnost a pohřbívání v terezínském ghettu..."

Poznámka

Obsahuje fotografie.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43f44fd51cc1a.zip (54 kB)
Nezabalený formát:
Exkurze_do_Terezina.doc (85 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse