Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Externí zdroje financování investic v podniku

Externí zdroje financování investic v podniku

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce charakterizuje jednotlivé způsoby externího financování podniku. Každý z typů definuje, vymezuje, ukazuje jeho náležitosti a způsob práce s ním. Zamýšlí se i nad situacemi, kdy je který ze způsobů financování vhodný a jaké jsou jeho výhody a nevýhody.

Obsah

1.
Akcie
1.1
Emise akcií
1.2
Základní náležitosti
1.3
Akcie vlastní
1.4
Upisování
1.5
Zatímní list
1.6
Podle rozsahu práv akcionářů
1.7
Podle podoby
1.8
Podle formy
1.9
Podle obchodovatelnosti
1.10
Emisní ážio
1.11
Zvyšování akciového kapitálu (základního kapitálu –ZK)
1.12
Snížení akciového kapitálu
2.
Dluhopisy
2.1
Emise dluhopisů
2.2
Znaky
2.3
Podle emitenta
2.4
Podle úroků
2.5
Podle způsobu emise
2.6
Podle způsobu stanovení výnosu
2.7
Podle způsobu splácení
2.8
Zvláštní druhy dluhopisů
2.9
Oceňování dluhopisů
2.10
Současná hodnota dluhopisu
2.11
Výnos ke dni splatnosti
2.12
Výhody
2.13
Nevýhody
3.
Úvěry a půjčky
3.1
Termínové úvěry a půjčky
3.2
Hypoteční zástavní listy
3.3
Dodavatelské úvěry
3.4
Forfaiting
3.5
Projektové financování
3.6
Leasing
3.6.1
Finanční leasing
3.6.1.1
Přímý finanční leasing
3.6.1.2
Nepřímý finanční leasing (prodej a zpětný pronájem)
3.6.2
Zadlužený (konsorciální) leasing
3.6.3
Operativní leasing
3.6.4
Výhody
3.6.5
Nevýhody
3.6.6
Rozhodování mezi leasingem a úvěrem
3.6.6.1
Model čisté výhody leasingu – ČVL
3.6.6.2
Peněžní toky spojené s úvěrem
3.6.6.3
Peněžní toky spojené s leasingem
3.6.6.4
Stanovení diskontní sazby
3.6.6.5
Konstrukce modelu
4.
Formy krátkodobých bankovních úvěrů
4.1
Revolvingový úvěr
4.2
Lombardní úvěr
4.3
Kontokorentní úvěr
4.4
Eskontní úvěr
4.5
Negociační úvěr
4.6
Akceptační úvěr
4.7
Ramboursní úvěr
4.8
Avalový úvěr

Úryvek

“a) Termínové úvěry a půjčky
Nejběžnější jsou termínové úvěry a půjčky – obvykle jsou to úvěry a půjčky na rozšiřování dlouhodobého majetku a jsou proto nazývány investičními úvěry
 Finanční instituce sjednávají úvěrové smlouvy mezi a.s. a věřitelem
 Požadují se majetkové záruky nebo jinou právnickou osobou
 Určují lhůtu splatnosti úvěru
 Podíl interních zdrojů podniku na krytí investice
 Věnují velkou pozornost analýze očekávaných finančních efektů příslušné úvěrované investice, která má přispět k finanční stabilitě podniku a k zajištění splatnosti úvěru.
 Podnik ušetří náklady spojené s emisí dluhopisů
 Úroky z termínovaných půjček však obvykle převyšují úroky z dluhopisů
 Termínované půjčky střednědobé s lhůtou splatnosti 1-5 let poskytují nejvíce obchodní banky, které nedisponují velkým rozsahem dlouhodobých úspor
 Pojišťovny se orientují na poskytování termínovaných půjček dlouhodobých 5 a více let
 Splácení termínovaných půjček se může realizovat buď pomocí anuitních pravidelných plateb za celé období (určeným umořovacím plánem),nebo splátkami určenými v různé výši

b) hypoteční zástavní listy
 jsou to dluhopisy, jejichž krytí je zabezpečeno zástavním právem na nemovitostech
 podnik, který požaduje úvěr, nabídne bance jako záruku nemovitost, banka si zajistí zápisem do pozemkových knih své zástavní právo → pak emitace hypotečních zástavních listů a předání podniku
 jsou obchodovatelné
 banka vystupuje ve vztahu k podniku jako věřitel a ve vztahu k majiteli HZL jako dlužník

c) dodavatelské úvěry
 střednědobé půjčky, které poskytují dodavatelé velkých investičních celků (stavební a strojní dodávky)
 dodavatelé si tak pomáhají zajišťovat prodej svých investičních celků, náročných na PP
 je to i nástroj konkurenčního boje mezi dodavateli při získání investičních zakázek

d) forfaiting
 zvláštní forma střednědobého a dlouhodobého úvěrování investic nakupovaných v zahraničí
 dodavatel – vývozce dodá nakupovaný investiční majetek dovážejícímu podniku na úvěr. Jestliže vývozce potřebuje získat PP před lhůtou splatnosti této pohledávky, předá ji forfaiterovi, který – po srážce úroku a provize – pohledávku vývozci zaplatí.
 Představuje odkup střednědobých a dlouhodobých pohledávek forfaitingovou organizací, kterou bývají speciální organizace nebo banka
 Forfaiter získá úrok za odkoupení pohledávky do doby její splatnosti, režijní náklady a zisk, včetně rizikové přirážky
 Výhoda pro vývozce – okamžitá úhrada pohledávky a přenesení rizika z možného nezaplacení dovozcem na forfaitera.
 Nejčastěji se vyskytuje při dodávkách strojů, zařízení a investičních celků, které jsou dodávány na dodavatelský úvěr delší než 1 rok"

Poznámka

Zpracovaná otázka ke zkoušce z předmětu Finance VŠB-TU.

Velmi přehledné a obsáhlé.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10295
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse