Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Extremismus jako destabilizující prvek vnitřní bezpečnosti - bakalářská práce

Extremismus jako destabilizující prvek vnitřní bezpečnosti - bakalářská práce

Kategorie: Politologie, Právo

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem bakalářské práce je shrnout poznatky o problematice extremismu v obecném měřítku a popsat prevenci extremismu v rámci České republiky. První část definuje základní pojmy týkající se extremismu a je vystřídána jeho klasifikací na levicový a pravicový v části druhé. Následující oddíl probírá extremismus z pohledu české legislativy a seznamuje se strategií jeho prevence. Poslední pasáž teoretické části charakterizuje uskupení na české extremistické scéně. Praktická část práce sleduje přípravu a provedení vlastního průzkumného šetření zjišťujícího povědomí o extremismu v české společnosti. Součástí je rovněž analýza a interpretace dat a zhodnocení stanovených hypotéz.

Obsah

1.
Úvod
2.
Charakteristika extremismu
2.1.
Výklad nejdůležitějších pojmů
3.
Členění extremismu
3.1.
Pravicový extremismus
3.2.
Levicový extremismus
4.
Legislativa
4.1.
Obecný výčet trestných činů souvisejících s rasově motivovanou trestnou činností
4.2.
Boj s extremismem a jeho prevence
4.3.
Statistika let 2009 a 2010 v ČR
5.
Extremistická scéna v České republice
5.1.
Pravicová extremistická scéna
5.2.
Levicová extremistická scéna
5.3.
Další formy extremismu
6.
Praktická část
6.1.
Metody, cíle průzkumu, stanovení hypotéz
6.1.1.
Průzkumný soubor
6.1.2.
Metody
6.2.
Interpretace a analýza dat
6.3.
Vyhodnocení průzkumu ve vztahu k hypotézám
7.
Závěr
8.
Přílohy
8.1.
Dotazník
8.2.
Kalendárium pravicového extremismu

Úryvek

"1. Charakteristika extremismu
Slovo extrem pochází z latiny, jehož význam je nejvzdálenější či nejkrásnější.
V politické terminologii označuje pozici, která je nejvíce vzdálená od politického
středu.
Ve wikipedii je uvedeno, že „extremismus je termín, jímž bývají označována
jednání, ideologie, či skupiny mimo hlavní proud společnosti, kterým je připisováno
porušování, dále neuznávání základních etických, právních a jiných důležitých
společenských standardů, zejména ve spojení s verbální nebo fyzickou agresivitou,
násilím nebo hrozbou násilí, historickým revizionismem, sociální demagogií,
motivované zejména rasovou, národnostní, náboženskou, třídní nebo jinou sociální
nenávistí.“ 1
Extremisté věří ve svou pravdu a jsou ochotni ji prosazovat legálními,
ale i nelegálními prostředky, třeba za použití násilí. Vyhrocují problémy, sociální napětí
a dovádějí je ke konfrontaci se státní mocí. Mohou tedy organizovaně a záměrně
způsobit ve společnosti politickou krizi, která má oslabit a zdiskreditovat státní moc.
Tímto jednáním se snaží vytvořit příznivé podmínky pro realizaci jejich mocenskopolitických
cílů.
Extremismus je nepochybně fenoménem současnosti. Jedná se o sociálně
patologický jev, jenž se začal v české společnosti významněji projevovat až po roce
1989. Tato skutečnost je dána i tím, že „… extremismus je průvodním jevem
demokracie, a že využívá všech výhod demokratického systému ke svému rozkvětu.
Každá demokracie se musí tedy potýkat s politickým extremismem…“ 2
Na tento paradoxní znak taktéž upozorňuje i Chmelík, který píše: „Podle
některých autorů je extremismus produktem – jevem – demokratické společnosti.
Demokracie totiž nemá dostatek účinných obranných mechanismů, aby se ubránila
všemu, co jí škodí. Pokud by takové mechanismy měla, přestala by být demokracií
a stala by se diktaturou. Proto každá demokracie, každá demokratická společnost, se
potýká s extremismem.“ 3"

Poznámka

Zpracováno jako bakalářská práce na Institutu mezioborových studií Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati.
Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf).
Součástí práce jsou grafy, tabulka, schéma a kopie textu o rozsahu cca 4 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23210
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse