Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Fiktivní restaurace - marketing, rizika a příčiny neúspěchu

Fiktivní restaurace - marketing, rizika a příčiny neúspěchu


Kategorie: Podnikatelský záměr

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná

Charakteristika: Práce zpracovává návrh zavedení nového fiktivního podniku, restaurace. Popisuje služby, uvádí marketingovou rozvahu, marketingový mix, druhy rizik při podnikání, a příčiny podnikatelského neúspěchu. Zabývá se i technickými informacemi pro podnikání. Kromě velikosti plochy restaurace a vybavení pracoviště, řeší také pracovníky, návratnost investic, žádost o stavební povolení a ohlášení živnosti.

Obsah

Úvod
1.
Popis služby
2.
Marketingová rozvaha
3.
Technické informace
3.1.
Určení potřeby ploch
3.2.
Potřeba počtu pracovníků a jejich kvalifikace
3.3.
Návratnost investice (doba splácení úvěru)
4.
Žádost o stavební povolení
5.
Ohlášení živnosti

Úryvek

"2. Marketingová rozvaha
Všechny činnosti, spojené se shromažďováním vstupů marketingu, jsou zaměřeny na zjišťování potřeb a přání zákazníků.
Je třeba zdůraznit, že účinný marketing v sobě zahrnuje dvě vzájemně propojené činnosti:
a) celkový přínos k čestnému a poctivému obhajování zájmů zákazníka
b) vypracování souboru opatření, které zaručují mnohostranné, ziskové a trvalé uspokojování zákazníka

Marketingový mix je prostředkem, kterým lze uspokojit mnohostranné požadavky zákazníka v plném ekonomickém rozsahu. Výrobky a služby jsou srdcem marketingového mixu. Bez těchto produktů nemůžeme uspokojit potřeby zákazníka.
Cena je jedním z rozhodujících prvků marketingového mixu. Cenová politika má výrazný vliv na zisk. Současně však cena ovlivňuje i psychologické reakce a chování. Ty ovlivňují předpokládanou kvalitu a hodnotu služby, což působí na umístění služby na trhu.
Je třeba zdůraznit, že cena je kvantitativní ukazatel a na rozdíl od ostatních prvků marketingového mixu má výhodu v tom, že může být snadno měněna, což má bezprostřední dopady
Základem mé marketingové rozvahy je podrobný výzkum subjektů a podmínek trhu.
K subjektům na trhu patří zákazníci, dodavatelé a konkurence.

V rámci marketingového výzkumu je třeba dotazovat zákazníky v okruhu o poloměru 10 km. Pro zhodnocení podnikatelského záměru je nutné zjistit následující údaje:
- intervaly návštěv restaurací
- průměrná útrata jednoho zákazníka
- sortiment poptávaných výrobků
- předpokládaný vývoj v budoucnosti
Náš předpokládaný roční obrat bude 2,2 miliony Kč. Denně obsloužíme průměrně 60 zákazníků. Sortiment určíme podle údajů konkrétního výzkumu.

Důležitou oblastí zkoumání je výzkum konkurence. Stejnou činnost, kterou hodláme začít provozovat, provozuje přibližně 20 firem. Rozsah a typ jimi poskytovaných služeb je standardní.
Provedeme analýzu těchto údajů. Lze říct, že stav konkurence je stabilizovaný. Prosadit se na trhu bude těžké, protože zde existuje mnoho firem, které provozují tutéž činnost.
Dříve než začneme vytvářet projekt, je nutné zkoumat dodavatele. Měli by poskytnout informace o všem, co chceme zjistit. "

Poznámka

Práce se nedá použít jako podnikatelský záměr.
Práce do předmětu Zakládání podniku a investování - Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Katedra managementu a podnikání.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: 4manzakladani.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Zakladani_restaurace.doc (51 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse