Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Filmařský slang

Filmařský slang


Kategorie: Nauky o českém jazyce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta, Brno

Charakteristika: Práce se zabývá filmařským slangem. Nejdříve autor vysvětluje samotný pojem slang a vybírá některá slova z filmařského slangu, u nichž uvádí význam a původ. Věnuje se i vzniku, rozvoji a tvorbě slangových výrazů.

Obsah

1.
Pojem slang
2.
Slang jako odborné pojmenování
3.
Příklady filmařského slangu
4.
Tvoření slangových výrazů

Úryvek

"Na velkém bohatství slovní zásoby českého národního jazyka se nepodílejí jen slova spisovná, ale v moderní společnosti se stále více uplatňují i výrazy nespisovné. Mezi nimi zaujímají přední místo názvy slangové, jako pojmenovávací prostředky speciální, které jsou funkční v neoficiálním nebo polooficiálním styku.
Slang můžeme definovat i jako svébytnou součást národního jazyka, jež má podobu nespisovné vrstvy speciálních pojmenování realizované v běžném (nejčastěji polooficiálním a neoficiálním) jazykovém styku lidí vázaných stejným pracovním prostředím nebo stejnou sférou zájmů a sloužící jednak specifickým potřebám jazykové komunikace, jednak jako prostředek vyjádření příslušnosti k prostředí či zájmové sféře.
Tématem mé seminární práce je slang filmařský. Ten patří do skupiny profesionálních slangů. Příslušníci téhož povolání (profese) užívají, nejčastěji ve stylové oblasti hovorové, konverzační, nespisovné výrazy nebo frazeologická spojení náhradou za odborná pojmenování, jež se jako termíny váží k dané profesi ve stylové oblasti odborné. Pokusil jsem se vybrat několik slov z filmařského slangu, zjistit jejich původ a jejich význam."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4bbc76c42f7c4.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Filmarsky_slang.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse