Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Filosofie a problém poznání

Filosofie a problém poznání

Kategorie: Filozofie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem této práce je objasnit pojmy z oblasti filosofie, konkrétně z tématu zabývajícím se filosofií a problémy poznání. Ukazuje jak se měnil v čase postoj lidí k poznání, ale i k člověku samému. Ukazuje rozdíly mezi jednotlivými pojetími a upozorňuje na zásadní myšlenkové zvraty v oblasti gnozeologie.

Obsah

1.
Antické a středověké dědictví
1.1.
Sofisté
1.2.
Sokrates - metoda dialogu, dialog
1.3.
Logika
1.4.
Kritická skepse
2.
Obrat k subjektu
2.1.
Souvislosti - renesance, reformace
2.2.
Problémy - dvě roviny poznání
2.3.
Indukce a dedukce
3.
Kriticismus
3.1.
Skepticismus Davida Huma - meze vědeckého poznání
3.2.
Immanuel Kant - transcendentální filosofie, analytické a syntetické soudy
4.
Novodobá gnoseologie
4.1.
Scientismus
4.2.
Antiscientické směry
4.2.1
Filosofie života – W. Dilthey
4.2.2
Intuitivismus H. Bergsona
4.2.3
Fenomenologie – E. Husserl
4.2.4
Současná filosofická hermeneutika

Úryvek

"Novodobá gnoseologie


SCIENTISMUS

19. století přineslo do filosofie nové pohledy, ale i nové nároky. Jejich reprezentantem se stal především široký proud tzv. scientismu.


Filosofické směry, které patřily ke scientismu, ostře odmítaly celou filosofickou tradici, která měla dělat co se spekulací. Chtěly se vrátit k základům každé vědy, tj. ke zkušenosti, a najít metodické postupy, které by mohly učinit zkušenostní poznání spolehlivé a dále využitelné.

ANTISCIENTICKÉ SMĚRY

Filosofie života – W. Dilthey

Dilthey zjistil, že zatímco přírodní vědy se mohou do jisté míry uspokojit dosavadním faktickým objektivismem, pak vědy duchovní musejí stavět na zcela jiném nakládání s výchozími postupy a podněty. V duchovní oblasti nese s sebou každý zdánlivě samostatný fakt svazek významů, v nichž teprve může mít svůj plný smysl. Všechny historické nebo kulturní památky jsou výrazem tužeb, úsilí a zájmů lidí, kteří je zde zanechali nebo kteří je vytvořili, a jsou tak vlastně jakýmisi objektivními stopami jejich života. Pro jejich pravdivé uchopení podle Diltheye nepomůže abstraktní popis, ale vcítění, porozumění, znovuprožití. Metodou výkladu na základě porozumění se musí stát tzv. hermeneutika, původně vlastně teorie interpretace.

Intuitivismus H. Bergsona

Pro Bergsona jsou všechny danosti fyzikálních věd konstrukcemi, včetně času a prostoru. Bergson považuje za základní rozměr skutečnosti čas. Každý jev je provázen časovým rozprostřením, jež mu může přidělit jen určitý zážitek, který je jím vyvolán – je tedy provázen vzpomínkou, pamětí. Čas rozhoduje o dění, proměnlivosti a vzniku, má tedy tvůrčí povahu. A protože naše vědomé prožívání a nakonec život jako organická síla je zásadně spjat právě s časem, je i život tvořivým principem.
Je neustálým přeléváním z přítomnosti do minulosti a budoucnosti. Vždy se pokouší zadržet to, co už není, předem si představit to, co ještě není. Život se prostírá, je trváním a vše, co vstřebává, je jím aktivně přetvářeno. Hmotné předměty, kterými se zabývají exaktní vědy, jsou proto něčím, co je ve vztahu k tvůrčímu životnímu elánu až odvozené. Hmota pro nás vystupuje jako něco, co už náš život zvládl, co přetvořil. Racionálně pracující intelekt je schopen odrážet pouze onen stav dění, který je ustaven vůči nám jako hmota.
Intelektuální poznání nemůže tady proniknout k podstatě reality a může nám poskytnout jen omezeně praktické návody k zacházení s hmotnými objekty. Vyšším stupněm poznání je intuice, která umí postihnout realitu v jejím dění a proměnlivosti. Vzorem pro takové poznání je umění a umělecká tvorba."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6845
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse