Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Filosofie antiky, středověku a novověku - vypracované otázky

Filosofie antiky, středověku a novověku - vypracované otázky

Kategorie: Filozofie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s filosofickými směry a jejich významnými osobnostmi a díly od starého Řecka po osvícenství pomocí přehledného výkladu. Úvodní části věnuje objasnění podstaty filosofie, jejího vztahu s vědou či náboženstvím nebo rozčlenění filosofických disciplín. Poté přikračuje k učení i životním osudům presokratiků, Sókrata, Platóna a Aristotela a oddíl řecké filosofie uzavírá myšlenkami helénistických škol. Následuje vymezení a přehled základních otázek a klíčových osobností patristiky a scholastiky, odkud se text obrací k renesanci a novověké filosofii. Po nastínění společenských teorií 18. století se práce ve vybraných tématech vrací k helénistickému Řecku, středověku, renesanci i osvícenství.

Obsah

1.
Pojem a definice filosofie, její východiska a zdroje
2.
Rozdělení filosofie a základní filosofické disciplíny
3.
Filosofie dějin a dějiny filosofie
4.
Mýtus, náboženství, filosofie, věda
5.
Podmínky vzniku filosofie v Řecku, celková charakteristika a rozdělení
6.
Miléťané a pythagorejci
7.
Eleaté, Herakleitos
8.
Empedoklés, Anaxagorás, atomisté
9.
Sofisté a jejich význam pro filosofii
10.
Sókratés
11.
Platón
12.
Aristotelés
13.
Stoicismus
14.
Epikureismus (Epikúros)
15.
Skepticismus (Pyrrhón z Élidy)
16.
Novoplatonismus (Filón Alexandrijský, Plotínos)
17.
Patristika
18.
Augustinus Aurelius
19.
Pseudo-Dionysios Areopagita
20.
Scholastika
21.
Arabská a židovská filosofie (Avicenna, Averroes, Maimonides)
22.
Anselm z Canterbury
23.
Pierre Abélard
24.
Františkánská škola – sv. Bonaventura
25.
Albert Veliký, Jan Duns Scotus, William Ockham
26.
Tomáš Akvinský
27.
Renesanční platonismus (Mikuláš Kusánský, Marsilio Ficino, Pico della Mirandola)
28.
Renesanční aristotelismus (Pietro Pomponazzi)
29.
Renesanční přírodní filosofie (Bernardino Telesio, Giordano Bruno, Tomaso Campanella)
30.
Renesanční politická filosofie (Niccoló Machiavelli, Jean Bodin, Giambattista Vico)
31.
Racionalismus (René Descartes, Benedikt Spinoza, Gottfried Wilhelm Leibniz)
32.
Empirismus (Francis Bacon, John Locke, George Berkeley, David Hume)
33.
Učení o společnosti (Jean Jacques Rousseau, Voltaire, Charles de Montesquieu, Adam Smith)
34.
Gymnasión, Lykeión a Músaion
35.
Monte Cassino, karolinská renesance, schola palatina a škola v Chartres
36.
Středověké univerzity
37.
Humanismus a renesance, laicizace vzdělanosti a vědecká revoluce
38.
Osvícenství a revoluce ve vzdělání
39.
Vybraní středověcí církevní reformátoři

Úryvek

"2. ROZDĚLENÍ FILOSOFIE A ZÁKLADNÍ FILOSOFICKÉ DISCIPLÍNY

Základní filosofické disciplíny
1) ontologie = nauka o bytí a jsoucnu, ve starověku a středověku označováno bytí jako substance, v novověku jako systém a v současné době jako struktura
2) gnoseologie = noetika = epistemologie = teorie poznání, zabývá se problematikou poznatelnosti světa
3) filosofická antropologie = disciplína, která zkoumá podstatu člověka jako zvláštního jsoucna
4) praktická filosofie = etika = disciplína, jejímž předmětem zkoumání jsou hodnotící soudy, které se týkají rozlišování dobra a zla
5) doplňkové a pomocné: dějiny filosofie, estetika = nauka o kráse (filosofie umění), sociologie, politologie, filosofie dějin, filosofie vědy, metodologie věd, logika …

Úkol filosofie vymezil nejvýstižněji Immanuel Kant v Kritice čistého rozumu, kde položil 4 klíčové otázky:
1) Co mohu vědět? – gnoseologie (Kant ji označoval jako metafyziku): problém možnosti vědění vůbec, existují principální hranice lidské schopnosti poznání?
2) Co mám činit? – etika: otázka smyslu a závaznosti zákonů a jejich zdůvodnění, co je dobré a co je zlé?, existuje svoboda člověka?
3) V co mohu doufat? – teologie/filosofie náboženství: otázka smyslu našeho života, je náboženství s to zodpovědět tyto otázky?
4) Co je člověk? – antropologie, pod kterou vlastně spadají všechny zákl. filosofické disciplíny: otázka podstaty člověka má zvláštní aktuálnost, tradice se dostala do deprese, moderní svět působí jako prvek ohrožující identitu člověka, filosofie má poskytnout orientaci a nové jistoty

3. FILOSOFIE DĚJIN A DĚJINY FILOSOFIE

Dějinnost
- čas neexistuje bez člověka, protože čas existuje jenom tím, že lidský duch zpřítomňuje minulé ve vzpomínce a budoucí v očekávání, člověk je motivován z minulosti a vždy se rozvrhuje do budoucnosti!"

Poznámka

Částečně zpracováno formou odrážek. Klíčové informace jsou v textu zvýrazněny tučně. Součástí práce jsou schémata o rozsahu cca 1 strany.
Otázky jsou zpracované v rozsahu 0,5 až 3 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23107
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse