Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Filosofie mezi renesancí a osvícenstvím

Filosofie mezi renesancí a osvícenstvím


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, Havířov-Podlesí

Charakteristika: Práce popisuje filosofii v době mezi renesancí a osvícenstvím. V úvodu vypisuje znaky myšlení daného období a poté charakterizuje empiricistickou a racionalistickou filosofii a představuje jejich zástupce. Na závěr se text stručně zmiňuje o rysech a osobnostech osvícenství.

Obsah

1.
Charakteristika období
2.
Směry
2.1.
Empirismus
2.1.1.
Charakteristika
2.1.2.
John Locke
2.1.3.
Berkeley
2.2.
Racionalismus
2.2.1.
Charakteristika
2.2.2.
René Descartes
2.2.3.
Jan Amos Komenský
2.2.4.
Baruch Spinoza
2.2.5.
Gottfried Leibniz
3.
Osvícenství
3.1.
Charakteristika
3.2.
Znaky
3.3.
Ch. L. Montesquieu
3.4.
Voltaire

Úryvek

"Filosofie mezi renesancí a osvícenstvím
17. – polovina 18. Století
Důraz na rozum (věda – hlavně matematika, rozumové poznání
Kontinuita (pozdní renesance, rané osvícenství)
Antropocentrismus (člověk v centru dění)
Hledání pravdivého poznání skutečnosti
Směry:
1. Empirismus:
 rozvoj v Anglii
 smyslové poznání
 základní myšlenka = nic není v rozumu, pokud to předtím nebylo ve smyslech
 tabula rasa = čistá plocha
 rodíme se prázdní
 lidská mysl se zaplňuje postupně, od doby, co se člověk narodí
 rozum spojuje a rozpojuje získané poznatky
a) John Locke
 "Nic není v rozumu.."
 politický liberalismus (ideologická doktrína, svoboda jednání, myšlení, co nejmenší zásahy státu)
 teorie společenské smlouvy (obohacuje – nebude-li se jednat spravedlivě, je možné smlouvu vypovědět  Velká francouzská revoluce
 uvažuje ideje jednoduché a složené
 utilitarismus = dobré je to, co je užitečné
 Dílo: Esej (nemůžeme mít v rozumu více, než jsme předtím poznali)
b) Berkeley
 vše existuj prostřednictvím naší mysli, ale existuje to pouze v naší mysli
 subjektivní idealista
 Bůh zajistí, že naše představy jsou shodné
2. Racionalismus:
 Rozvoj ve Francii, později v Německu
 Rozumové poznání
 Všechno smyslové poznání je nepřesné
 Rozum = nelézání, chápání, rozvíjení matematických a logických vztahů"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51568cd12e2b3.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Filosofie_mezi_renesanci_a_osvicenstvim.doc (46 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse