Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Filosofie v období renesance

Filosofie v období renesance


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, Havířov-Podlesí

Charakteristika: Maturitní otázka zaměřená na filosofii v období renesance ve své první části charakterizuje renesanční myšlení a jmenuje významné představitele dobové literatury, astronomie nebo výtvarného umění. Dotýká se též vynálezů a zámořských objevů. V druhé části pak přibližuje společenskou filosofii Thomase Hobbese a Niccolo Machiavelliho a učení Francise Bacona z oblasti filosofie vědy.

Obsah

1.
Charakteristika renesance
2.
Architektura
2.1.
Znaky
3.
Literatura
4.
Astronomie
5.
Vynálezy
6.
Zámořské objevy
7.
Výtvarné umění
8.
Filosofie
8.1.
Thomas Hobbes
8.2.
Niccolo Machiavelli
8.3.
Francis Bacon

Úryvek

"renesance = znovuobrození, znovuzrození
vznik v 13. století v Itálii
rozvoj v 13. a 14. století (v Českých zemích v 16. století)
návrat k Antice
přechod k antropocentrismu (člověk v centru dění)
zesvětštění společnosti
kritika scholastické dogmatiky
reformace: snaha o obnovu katolické církve (Hus, Milíč, Luther, Kalvín, Zwingli, Waldhauser)
renesance = období z hlediska uměleckého směru
humanismus = období z hlediska myšlenkového směru
pantheismus = vše, co jest, tvoří jeden celek, který je božské povahy
heliocentrismus = Slunce je středem vesmíru a sluneční soustavy
1. architektura
Florencie, Benátky, Janov
města začala bohatnout díky podnikání (námořní podnikání s Dálným Východem - koření)
znaky:
 horizontalita (zámky, měšťanské domy)
 obdélníková okna (zlatý řez)
 sgrafito (rytiny do bílé omítky s tmavým podkladem)
 stupňovité štíty
2. literatura
 Niccolo Machiavelli
 Dante Alighieri (Božská komedie)
 Giovanni Boccaccio
 Francesco Petrarca
 Francois Villón
3. astronomie
 Mikuláš Kusánský
 Giordano Bruno
 Galileo Galilei – heliocentrický názor
 Mikuláš Koperník – země je kulatá
 Johannes Kepler: „Kniha přírody je psána jazykem matematiky.“
4. vynálezy
 kompas
 střelný prach - Čína
 rozvoj astronomie
 knihtisk (1453 Gutenberg, rozvoj vzdělanosti)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x513b70c1a4a42.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Filosofie_v_obdobi_renesance.doc (48 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse