Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Filtrace - laboratorní protokol

Filtrace - laboratorní protokol


Kategorie: Chemie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace, Havířov - Město

Charakteristika: Protokol z chemie se zabývá filtrací. V první části vysvětluje, co je to filtrace, a v praktické části řeší přípravu oxidu měďnatého srážecími reakcemi. Vypisuje pomůcky, chemikálie potřebné k vypracování, dále postup řešení a vypracování a nakonec dodává závěr.

Obsah

1.
Teorie
2.
Úkol č. 1
2.1.
Pomůcky
2.2.
Chemikálie
2.3.
Postup
2.4.
Vypracování
2.4.1.
Složení filtračního papíru
2.4.2.
Filtrační aparatura
2.4.3.
Rovnice reakcí
2.4.4.
Výpočet technického výtěžku
2.5.
Závěr

Úryvek

"TÉMA : FILTRACE

TEORIE: Filtrace je metoda oddělování složek směsi. Dělení pevného skupenství od kapalného (plynného) skupenství

ÚKOL Č. 1 :PŘÍPRAVA OXIDU MĚĎNATÉHO SRÁŽECÍMI REAKCEMI

POMŮCKY: kádinka, tyčinka, odměrný válec, filtrační nálevka a kruh, hodinové sklíčko, azbestová síťka, žíhací kruh, stojan, lžička, filtrační papír
CHEMIKÁLIE : krystalický CuSO 5H O, pevný NaOH, roztok Ba(NO ) , fenoftaleinový papírek
POSTUP : navážíme 7,67 g CuSO 5H O a rozpustíme v kádince v co nejmenším množství horké vody . Navážíme také 2,77 g pevného NaOH a rozpustíme ve 20 cm vody, po rozpuštění dolijeme na objem 25 cm . Vzniklý 10% roztok NaOH přidáváme po troškách za stálého míchání do roztoku modré skalice tak dlouho , dokud se fenoftaleinový papírek nezbarví do fialova. Vzniklou směs(sraženinu) zahříváme za stálého míchání až k varu až se všechen Cu(OH) rozloží(černá barva) . CuO necháme usadit. Odfiltrovaný CuO dáme na hodinové sklíčko a necháme usušit.
VYPRACOVÁNÍ: 1) Složení filtračního papíru:- papír přeložíme napůl a poté přeloženou část opět na polovinu,
- zahneme pomocí nálevky
- stříháme kousek pod zahnutím
- otevřeme 3:1 a vložíme do nálevky a přikápneme vodu
2) Filtrační aparatura:

stojan filtrační kruh

nálevka


kádinka


3) Rovnice reakcí:

CuSO + 2NaOH Cu(OH) + Na SO
Cu(OH) CuO + H O

4) Výpočet teoretického výtěžku:

CuSO 5H O = 249,5 g  1mol (skalice modrá)
159,5 g  CuSO

CuSO ………………. CuO
159,5 g CuSO ……….79,5 g CuO

249,5 g ……..159,5 g
7,67 g………..x

159,5 7,67
x = = 4,9 g CuSO
249,5

159,5 g……...79,5 g
4,9 g………….x

4,9 79,5
x = = 2,44 g CuO
159,9

100%…….2,44 g CuO
x%… .…. 2,8 g CuO

2,8 100
x = = 115%
2,44


ZÁVĚR : navážily jsme 2,8 g CuO , procentuelní výsledek nám vyšel 115% , výsledek se lišil pravděpodobně kvůli nepřesnému měření či malými zkušenostmi v oblasti laboratorních prací, filtrace se využívá nejen v domácnostech ,ale i k biologickému vyčištění odpadních vod, k ochraně před vnikáním spadaného listí do okapů a nádrží, k čištění vzduchu od prachu , kouře"

Poznámka

Součástí práce jsou drobná schémata.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5092d635cc202.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Filtrace_lab_protokol.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse