Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Filtrace, sublimace - laboratorní protokol

Filtrace, sublimace - laboratorní protokol


Kategorie: Chemie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, Havířov-Podlesí

Charakteristika: Laboratorní protokol zaznamenává průběh filtrace a sublimace. Při filtraci je použita křída rozpuštěná ve vodě, při sublimaci pak jód s pískem. V protokolu jsou vypsány pomůcky, postupy, závěry a jsou zde i nákresy obou úkolů.

Obsah

1.
Pomůcky, chemikálie
2.
Úkol č. 1
2.1.
Postup
2.2.
Nákres
2.3.
Závěr
3.
Úkol č. 2
3.1.
Postup
3.2.
Nákres
3.3.
Závěr

Úryvek

"Laboratorní protokol č. 2

Předmět: Chemie
Téma: Filtrace směsi křídy s vodou
Sublimace jódu s pískem
Datum:
Autor:
Třída:

Pomůcky: nálevka, filtrační papír, stojan, filtrační kruh, kádinka, tyčinka, střička, třecí miska s tloučkem, trojnožka, kahan, destilační baňka, azbestová síťka, vata
Chemikálie: voda (H2O), křída (CaCO3), písek (SiO2)

Úkol č. 1: Filtrace směsi křídy s vodou
Postup: - sestrojíme aparaturu
- rozmělníme křídu v třecí misce
- rozpustíme křídu ve vodě
- do nálevky dáme filtrační papír
- po tyčince pomalu lijeme směs do nálevky

Nákres:

(nákres)

Závěr: Filtrace se nám povedla, na filtračním papíru zůstala samotná rozpuštěná křída a do kádinky se přefiltrovala čirá voda."

Poznámka

Součástí práce jsou dva nákresy o rozsahu cca 1 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50718e79dd50e.zip (49 kB)
Nezabalený formát:
Filtrace_sublimace_lab_protokol.doc (93 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse