Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Finanční analýza Agro Zvole, a.s.

Finanční analýza Agro Zvole, a.s.

Kategorie: Finanční analýzy

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s finanční analýzou Agro Zvole a.s. ve třech po sobě jdoucích účetních obdobích. Autorka provádí horizontální analýzu, vertikální analýzu, výpočet ukazatelů rentability (ROE, ROA, ROCE, ROS, čisté ziskové rozpětí), výpočet ukazatelů aktivity (obrat aktiv, doba obratu zásob, doba obratu pohledávek), výpočet ukazatelů zadluženosti (míra celkové zadluženosti, míra zadluženosti vlastního kapitálu, úrokové krytí), výpočet ukazatelů platební schopnosti (casch ratio - běžná likvidita, quick ratio - krátkodobá likvidita, current ratio - dlouhodobá likvidita). Pro výpočet jednotlivých ukazatelů jsou zde zaznamenány i použité vzorce, včetně postupu konkrétního výpočtu. Získané údaje jsou u každého ukazatele slovně vyargumentovány.

Obsah

1.
Horizontální analýza
2.
Vertikální analýza
3.
Ukazatele rentability
3.1
ROE
3.2
ROA
3.3
ROCE
3.4
ROS ukazatel rentability tržeb
3.5
Čisté ziskové rozpětí
4.
Ukazatele aktivity
4.1
Obrat aktiv
4.2
Doba obratu zásob
4.3
Doba obratu pohledávek
5.
Ukazatele zadluženosti
5.1
Míra celkové zadluženosti
5.2
Míra zadluženosti vlastního kapitálu
5.3
Úrokové krytí
6.
Ukazatele platební schopnosti
6.1
Ukazatel likvidity prvního stupně (cash ratio) – běžná likvidita
6.2
Ukazatel likvidity druhého stupně (quick ratio) – krátkodobá likvidita
6.3
Ukazatel likvidity třetího stupně (current ratio) – dlouhodobá likvidita
7.
Závěr

Úryvek

“UKAZATELE PLATEBNÍ SCHOPNOSTI

Ukazatel likvidity prvního stupně (cash ratio) – běžná likvidita

Výpočet: oběžná likvidní aktiva / krátkodobá pasiva
krát. fin. majetek + pokladna + b. účet / krátkodobé závazky + krátkodobé úvěry a výpomoci
2005 (2307 + 67 + 2239) / (5149 + 2600) = 0,595
2006 (2832 + 106 + 2725) / (8568 + 4496) = 0,433
2007 (7784 + 81 + 7703) / (9410 + 8852) = 0,853
Doporučená hodnota běžné likvidity je 0,2.

Ukazatel likvidity druhého stupně (quick ratio) – krátkodobá likvidita

Výpočet: likvidní aktiva + krátkodobé pohledávky/ krátkodobá pasiva
2005 (2307 + 67 + 2239 + 6230) / (5149 + 2600) = 1,399
2006 (2832 + 106 + 2725 + 11622) / (8568 + 4496) = 1,323
2007 (7784 + 81 + 7703 + 8054) / (9410 + 8852) = 1,294
V případě ukazatele krátkodobé likvidity se firma pohybuje v doporučených hodnotách. Doporučená hodnota 1,0 – 1,5.

Ukazatel likvidity třetího stupně (current ratio) – dlouhodobá likvidita

Výpočet: likvidní aktiva + krátkodobé pohledávky + zásoby / krátkodobá pasiva
2005 (2307 + 67 + 2239 + 6230 + 23551) / (5149 + 2600) = 4,439
2006 (2832 + 106 + 2725 + 11622 + 24284) / (8568 + 4496) = 3,182
2007 (7784 + 81 + 7703 + 8054 + 25552) / (9410 + 8852) = 2,693
Dlouhodobá likvidita má klesající trend. Doporučenou hodnotou current ratio je min. 2. Platí, že čím vyšší hodnota, tím lepší je schopnost podniku platit závazky.

Závěr:
V průběhu analýzy jsem zjistila nesrovnalosti ve výkazu zisku a ztráty (již jsem uvedla výše). Na základě provedené finanční analýzy lze konstatovat následující skutečnosti:
Společnost stále navyšuje objem výkonů a tržeb a tím i celkových výnosů, ovšem rentabilita je stále na velmi nízké úrovni. Z hlediska rentability se jeví nejhorší rok 2006, přičemž k roku 2007 se velikost rentability mírně zvýšila. Co se týče vázanosti zásob, ta má bohužel rostoucí tendenci. Doba obratu pohledávek se v roce 2006 rapidně zvýšila, přičemž k roku 2007 opět klesla na 72,05 dní od vzniku pohledávky po inkaso pohledávky. Zadluženost je na vcelku přijatelné úrovni. Krátkodobá i dlouhodobá likvidita jsou také na dobré úrovni..."

Poznámka

Obsahuje tabulky. Čistý text dosahuje cca 4 strany. Neobsahuje přílohy, o kterých se text zmiňuje.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17559
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse