Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Finanční analýza společnosti VÍNO MIKULOV, a. s.

Finanční analýza společnosti VÍNO MIKULOV, a. s.

Kategorie: Finanční analýzy

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce do podrobna představuje finanční analýzu výše uvedené společnosti. Od základních informací o společnosti samotné se probírá jednotlivými aspekty její obchodní činnosti a vyhodnocuje je v širším měřítku.

Obsah

1.
Úvod
2.
Popis podniku
2.1.
Základní údaje
2.2.
Vydané cenné papíry
2.3.
Předmět podnikání společnosti
2.4.
Historie společnosti
2.5.
Sstruktura koncernu
3.
Použitý metodický aparát
3.1.
Analýza absolutních a rozdílových ukazatelů
3.1.1.
Horizontální analýza
3.1.2.
Vertikální analýza
3.1.3.
Ukazatel čistého pracovního kapitálu
3.1.4.
Bilanční pravidla
3.2.
Analýza poměrových ukazatelů
3.2.1.
Poměrové ukazatele
3.3.
Analýza soustavy ukazatelů
3.3.1.
Du Pontova analýza
3.4.
Bankrotní indikátory
3.5.
Mezipodnikové srovnání
4.
Aplikační část
4.1.
Analýza účetních výkazů
4.1.1.
Analýza rozvahy
4.1.2.
Analýza výkazu zisků a ztrát
4.2.
Analýza čistého pracovního kapitálu
4.3.
Bilanční pravidla
4.4.
Analýza pomocí poměrových ukazatelů
4.4.1.
Ukazatele platební schopnosti
4.4.2.
Ukazatele aktivity
4.4.3.
Ukazatele zadluženosti
4.4.4.
Ukazatele rentability
4.4.5.
Ukazatele kapitálového trhu
4.5.
Analýza soustav ukazatelů
4.5.1.
Du Pontova analýza
4.6.
Bankrotní indikátory
4.6.1.
Altmanův model důvěryhodnosti
4.6.2.
Index IN01
4.7.
Mezipodnikové srovnávání
5.
Závěr
6.
Literatura
6.1.
Knižní
6.2.
Další zdroje
7.
Přílohy
7.1.
Seznam tabulek
7.2.
Seznam grafů
7.3.
Seznam příloh

Úryvek

"Nejvýznamnější položkou aktiv jsou oběžná aktiva. Jejich podíl na celkových aktivech se ve všech sledovaných obdobích pohyboval okolo 73%. V roce 2000 byl jejich podíl 75,697%, ale v dalších letech se celkově snižoval. K opětovnému nárůstu dochází v roce 2003 podílem 73,085%.
Samotná oběžná aktiva jsou tvořena v roce 2000 64% zásob. Tento podíl dále roste, až na 98% v roce 2002. Roku 2001 došlo k mírnému poklesu na 91%. Takto velké procento zásob tvoří právě již zmiňovaná nedokončená výroba a polotovary, kterou zastupuje víno dlouho zrající v dubových a barikových sudech. Samotné zásoby tedy tvoří průměrně 62% celkové hodnoty aktiv.
Další významnou položkou oběžných aktiv jsou krátkodobé pohledávky, které v roce 2000 činily 25,052% celkových aktiv, což činilo 78,879 mil. Kč. Tento podíl se však po celou dobu sledovaného období snižoval. K nejvyššímu poklesu došlo roku 2002, kdy krátkodobé pohledávky činily pouhé 1,037% aktiv. Následujícího roku došlo k mírnému růstu na 6,098%, ale stále byl zachován celkový klesající trend.
Významnou položkou aktiv je také dlouhodobý majetek, zastoupený nejvíce dlouhodobým hmotným majetkem. Jeho podíl se po celé období pohybuje okolo 25,5% celkových aktiv.
Další položky jsou z hlediska podílu na celkové sumě aktiv zanedbatelné. Jeho výše se pohybuje maximálně okolo 1,5%.
Pasiva
Největší položkou pasiv je vlastní kapitál, konkrétně pak základní kapitál, který tvoří průměrně 48% celkové sumy pasiv. Důležitou položkou jsou cizí zdroje, které jsou v celkových pasivech zastoupeny v roce 2000 podílem 31,394%, v roce 2001 37,314% a v letech 2002 a 2003 podílem okolo 23%.
Největší položkou cizích zdrojů jsou během celého sledovaného období krátkodobé závazky, které tvoří zhruba 16% celkových pasiv. Výjimkou je rok 2001, kdy se jejich podíl vystoupal až na 31,634%, což činilo 107,791 mil. Kč z celkových 340,739 mil. Kč. Tento nárůst byl zapříčiněn již zmíněnou ( v horizontální analýze) změnou závazků k podnikům s rozhodujícím vlivem z nuly na 60 mil. Kč. Téměř stabilní 12% podíl na pasivech si udržovaly závazky z obchodního styku, které ale zaznamenaly pokles v roce 2003 z 12,882% (v roce 2002) na polovičních 6,039%. V korunách to znamenalo pokles z 37,822 mil. na 18,520 mil. Kč.
Důležitým podílem jsou také v roce 2000 bankovní úvěry a výpomoci, které tvořily 13,373% celkové sumy pasiv. V ostatních letech je již tento podíl nulový.
Ostatní pasiva se na pasivech celkových podílejí nejvíce v roce 2000 a to 2,338%. V ostatních letech činí tento podíl maximálně 0,58%."

Poznámka

Práce obsahuje velké množství tabulek, dále pak schémata a grafy. Celkově i s přílohami má práce 47 stran. Titulní strana je v samostatném souboru.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10184
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse