Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Finanční aspekty zakládání firmy

Finanční aspekty zakládání firmy


Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá finančními aspekty zakládání firmy. V úvodu se autor věnuje finančnímu rozhodování a samotnému vzniku firmy. Další části pak pojednávají o jednotlivých typech podniků (např. akciová společnost, družstvo). Zde naleznete předchozí díl Finanční rozhodování firmy nebo následující část práce - Majetková struktura firmy.

Obsah

1.
Finanční rozhodování a vznik firmy
1.1
Rozhodnutí o třech základních otázkách
1.1.1
Podnikatelský záměr
1.1.2
Volba právní formy podnikání
1.1.3
Výše prvotního kapitálového vkladu
2.
Podniky neakciového typu
3.
Akciová společnost
4.
Družstvo

Úryvek

„Finanční aspekty zakládání firmy
1. Finanční rozhodování a vznik firmy
- rozhodnutí o 3 základních otázkách
a) koncepce podnikatelského záměru
b) volba právní formy podnikání
c) výše prvotního kapitálového vkladu
------------------------------------------------
d) daňový systém (nepodcenit!)
• vliv na finanční rozhodování
• mimo kompetenci podnikatele
ad a) podnikatelský záměr
- 3 rozhodující parametry:
• oborové zaměření
• dimenze podnikatelských aktivit
• podnikatelské riziko
- nová filosofie podnikání

ad c) cizí zdroje jsou obvykle významnější:
• podniky neakciového typu
• a. s. a družstva

Podniky neakciového typu
1. Podniky jednotlivce (ručení majetkem)
- nejčastější
- kapitálová slabost (osobní prostředky jednotlivce = prvotní kapitálový vklad) tichý společník (ručí pouze vkladem bez vlivu na vedení)
- malé možnosti získání cizích zdrojů

2. v. o. s. (ručení veškerým majetkem)
- typický reprezentant osobních společností
- existence společenské smlouvy

3. Komanditní společnost
- ručení - vkladem (komanditisté - min. 1) a majetkem (komplementáři - min. 1)

4. s. r. o (kapitálová společnost)

Podniky: akciová společnost a družstvo
1. a. s.
- vklad 1 mil. Kč = ZJ = základní (akciový) kapitál, neplatí u bank (500 nil. Kč)
- pravidla dispozice se ZJ
- nelze rozdělovat ZJ mezi akcionáře (až na výjimky - likvidace)
- změny ZJ podléhají souhlasu valné hromady
- o snížení ZJ musí být informováni věřitelé

- mechanismus tvorby ZJ:
• bez výzvy k upisování (celé ZJ splatí zakladatelé)
• s výzvou k upisování - akcie prioritní (do 50 %), kmenové, zaměstnanecké (do 5 % ZJ)“

Poznámka

Práce je psána heslovitě.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_pekx0020.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Financni_aspekty_zakladani_firmy.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse