Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Finanční trhy, příprava na zkoušku v bakalářském kurzu

Finanční trhy, příprava na zkoušku v bakalářském kurzu

Kategorie: Finance

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je zpracována formou otázek a odpovědí a má sloužit k přípravě na zkoušku v bakalářském kurzu. V úvodu se zabývá finančním trhem, jeho členěním a subjekty, které na něj vstupují. Dále se autor věnuje trhu kapitálovému a peněžnímu a jejich funkcím a instrumentům. V další části se zaobírá forwardy, futures, swapy, akciemi nebo například dluhopisy. Závěr pojednává o termínových obchodech a finančních derivátech. Zde naleznete předchozí díl práce Základy učetnictví.

Obsah

1.
Finanční trh a jeho funkce
1.1
Subjekty vstupující na finanční trh a jejich motivy
2.
Členění finančního trhu
2.1
Podle jakých hledisek se finanční trh člení
2.2
Hlavní segmenty
3.
Peněžní trh, jeho funkce a instrumenty obchodované na peněžním trhu
3.1
Subjekty vstupující na peněžní trhy.
4.
Kapitálový trh, jeho funkce a instrumenty obchodované na kapitálovém trhu
4.1
Instituce působící na kapitálovém trhu
5.
Finanční zprostředkovatelé, jejich funkce a druhy
6.
Nástroje finančního trhu a jejich dělení
7.
Analytické metody používané na finančních trzích
8.
Globální a odvětvová fundamentální analýza
9.
Forwardy
10.
Futures
11.
Opce
12.
Swapy
13.
Hypotéza efektivních trhů
14.
Akcie, jejich definice, druhy a základní charakteristiky
15.
Dluhopisy, jejich definice, druhy a základní odlišnosti od akcií a úvěrů
16.
Termínové obchody a finanční deriváty
16.1
Druhy
16.2
Charakteristika

Úryvek

„3. Peněžní trh, jeho funkce a instrumenty obchodované na peněžním trhu. Subjekty vstupující na peněžní trhy.
Peněžní trh představuje část finančního trhu, na které se obchoduje tzv. krátkodobými penězi, tj. s peněžními prostředky, které jsou investovány na dobu kratší než jeden rok, resp. právě na jeden rok.
Nejvýznamnější součástí peněžního trhu je tzv. mezibankovní trh, tj. trh, na kterém obchodují buď na úvěrovém principu, nebo s krátkodobými CP obchodní banky mezi sebou navzájem resp. s centrální bankou.
Subjekty vstupující na peněžní trh
Významnými institucemi obchodujícími na peněžním trhu jsou CB a obchodní banky.
CB využívá peněžní trh k realizaci své měnové politiky zatímco obchodní banky využívají peněžní trh především k řízení své krátkodobé likvidní pozice.
Z analogických důvodů mohou na peněžní trh vstupovat i další subjekty, např. další fin. instituce, velké nefin. firmy či fondy peněžního trhu.
Finanční instrumenty obchodované na peněžním trhu
K nejvýznamnějším instrumentům patří tzv. nezajištěná depozita obchodovaná mezi obchodními bankami navzájem.
Mezi obchodními bankami a CB jsou to zejména repo operace, dále pak automatické facility, které se dělí na zápůjční a depozitní.
V rámci zápůjční facility si obchodní banky mohou půjčovat u CB prostředky na jeden den za lombardní sazbu. V rámci depozitní facility mohou obchodní banky ukládat u CB své volné finanční prostředky na jeden den za diskontní sazbu. Na peněžním trhu mohou být obchodovány také CP obchodních bank, CB a dalších finančních institucí jako jsou např. velké významné firmy či stát. Státem emitované krátkodobé pokladniční poukázky patří tradičně k nejobchodovanějším instrumentům na peněžních trzích.
Součástí peněžního trhu jsou také obchody s krátkodobými finančními deriváty, odvozenými od krátkodobých finančních instrumentů.

4. Kapitálový trh, jeho funkce a instrumenty obchodované na kapitálovém trhu. Instituce působící na kapitálovém trhu.
Kapitálový trh představuje část finančního trhu, na které se obchoduje střednědobým a dlouhodobým kapitálem, tj. s finančními prostředky, které jsou investovány na dobu delší než jeden rok.
Podle toho, zda jsou CP obchodovány na kapitálovém trhu poprvé či zda dochází k pouhé změně jejich nabyvatele, rozlišujeme:
- trh primární, kde jsou obchodovány čerstvě emitované CP,
- trh sekundární, kde dochází k následným obchodům, tedy k pouhé změně vlastníků CP.
Jiným hlediskem pro další členění finančního trhu může být forma obchodování. V této souvislosti pak hovoříme o trhu:
- organizovaném, který se uskutečňuje v rámci burzovních obchodů, kde jsou přesně stanovena pravidla obchodování,
- neorganizovaném, tzv. mimoburzovním či OTC trhu,
Subjekty vstupující na kapitálový trh
Na straně poptávky vystupují subjekty, které usilují o získání dočasně volných střednědobých a dlouhodobých kapitálových prostředků především na reálné investice. Jsou to především banky či jiné finanční instituce, velké nefinanční firmy, ale také stát a veřejný sektor.
Na straně nabídky vstupují na kapitálový trh investiční, podílové a penzijní fondy, banky a pojišťovny, velké nefinanční firmy, fondy kapitálového trhu apod. Tito investoři usilují o vyšší zhodnocení, než jakého by dosáhli na peněžním trhu, současně s tím však podstupují větší riziko. Obchody na kapitálovém trhu jsou ve své většině prováděny přes finanční zprostředkovatele.
Burza
Burza je institucí, v jejímž rámci dochází k nákupům a prodejům CP. Burza představuje vysoce organizovanou formu trhu. Vždy má určitou právní formu a zpravidla i své sídlo.
Z právního hlediska může být burza:
- veřejnoprávní institucí
- akciovou společností.
Burzovní trh se zpravidla dělí na:
- hlavní, němž jsou obchodovány vysoce bonitní CP velkých společností, které jsou zcela splacené a plně obchodovatelné. Musí splňovat stanovené podmínky a jejich emitenti musí plnit svou informační povinnost.“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17980
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse