Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Financování podniku

Financování podniku

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá způsoby financování podniku z pohledu účtování. Charakterizuje dlouhodobé zdroje, i vlastní jmění. Popisuje nejen jednotlivé složky vlastního jmění, ale také ostatní složky vlastního jmění. Vše je doplněno účetními příklady. Závěr se věnuje dlouhodobému financování z cizích zdrojů, i krátkodobému financování cizím kapitálem.

Obsah

0.
Úvod
1.
Financování
2.
Způsoby financování podniku (schéma)
3.
Dlouhodobé zdroje
4.
Vlastní jmění
4.1.
Jednotlivé složky vlastního jmění
4.1.1.
Základní jmění – účet 411
4.1.2.
Založení podniku
4.1.3.
Zvýšení základního jmění
4.1.4.
Snížení základního jmění
4.1.5.
Ředění základního jmění
4.2.
Ostatní složky vlastního jmění
4.2.1.
Kapitálové fondy
4.2.2.
Fondy tvořené z realizovaného zisku podniku
4.2.3.
Hospodářský výsledek
4.2.4.
Účet individuálního podnikatele
4.2.5.
Vlastní zdroje
4.2.6.
Cizí zdroje
5.
Dlouhodobé financování z cizích zdrojů
6.
Krátkodobé financování cizím kapitálem

Úryvek

"Dlouhodobé zdroje
Financování podniku zahrnuje obstarávání kapitálu z různých zdrojů. Podle toho, z jakých zdrojů kapitál pochází, z jakých zdrojů byla aktiva podniku pořízena, se rozeznává financování vlastní a cizí. A právě toto hledisko je rozhodujícím hlediskem pro klasifikaci zdrojů v účetnictví.

Dlouhodobý kapitál zahrnuje:
- vlastní kapitál (u nás označovaný jako vlastní jmění),
- dlouhodobý cizí kapitál (dlouhodobé cizí zdroje).

Pro sledování těchto finančních zdrojů je vymezena účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky.
Třída 4 tedy zahrnuje z cizích zdrojů pouze ty, které mají dlouhodobý charakter (závazky s dobou splatnosti delší než 1 rok). Cizí kapitál krátkodobý (s dobou splatnosti do 1 roku) je začleněn zčásti do účtové třídy 2 (účtová skupina 23 – Běžné bankovní úvěry a účtová skupina 24 – Jiné krátkodobé finanční výpomoci), zčásti do účtové třídy 3 (účtové skupiny 32, 36 a dále účty pro sledování závazků v účtových skupinách 33, 34, 37, popř. 38).

Vlastní jmění

Financování zahrnuje:
1) externí financování, při němž zdroje (kapitál) pochází od subjektů (právnických a fyzických osob) stojících mimo podnik (vlastníci podniku, stát apod.),
2) interní financování, při němž se zdroje tvoří uvnitř podniku, jeho vlastní činností – ze zisku.

Mezi interní zdroje patří samozřejmě i odpisy, ale tento zdroj je vytvářen specifickým způsobem. Odpisy vstupují do nákladů, aniž jsou spojeny s úbytkem peněžních prostředků (jedná se o nepeněžní náklad). Tím podnik zadržuje částky, které mu slouží jako zdroj financování (především jako zdroj obnovy odpisovaného majetku). Odpisy přesto působí na výši vlastního jmění, ale nepřímo, prostřednictvím hospodářského výsledku běžného roku. Čím je roční částka odpisů vyšší, tím nižší je vykázaný hospodářský výsledek (a tím i vlastní jmění) a naopak.
Teorie i praxe mnoha zemí rozeznává ještě třetí způsob vlastního financování, který spočívá v přeměně cizího zdroje ve vlastní zdroj (příkladem je kapitalizace závazků, kdy se dluh vůči věřiteli změní po vzájemné dohodě v externí zdroj vlastního financování a věřitel se stane spoluvlastníkem či akcionářem společnosti).

Ve shodě se způsoby vlastního financování (externími či interními zdroji) zahrnuje vlastní jmění tyto základní složky:
- základní jmění,
- kapitálové fondy,
- fondy tvořené ze zisku podniku,
- hospodářský výsledek minulých let,
- hospodářský výsledek běžného roku."

Poznámka

Práce obsahuje schéma.
Pozor na aktuálnost některých uvedených informací.
Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně, VUT v Brně.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera1020
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse