Financování podniku

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá financováním podniků obecně. V první řadě se zaměřuje na finananční řízení a druhy financování podniku. V další řadě se věnuje druhům leasingu,faktoringu,forfaitingu. poslední řadě probírá financování exportu a financování oběžného majetku. Práce je velmi dobrým vhledem do zúůsobu financování podniků.

Obsah

1.
Financování podniku
2.
Finanční řízení
3.
Finanční rozhodování
4.
Portfolio
5.
Všeobecná pravidla pro finanční rozhodování
6.
Druhy financování podniku
7.
Rezervy
8.
Vlastní zdroje financování
9.
Krátkodobé bankovní úvěry
10.
Dlouhodobé bankovní úvěry
11.
Důvody používání cizího kapitálu
12.
Finanční trh a podnikové finance
13.
Leasing
13.1
Finanční leasing
13.2
Operativní leasing
13.3
Zpětný leasing
13.4
Výhody
13.5
Formy leasingu
14.
Faktoring a forfaiting
15.
Financování exportu
16.
Financování oběžného majetku
17.
Pohledávky

Úryvek

"Rezervy
= cizí zdroj financování
- určeny ke krytí nepředvídaných událostí, okolností
= finanční výdaje či ztráty (př. kurzové ztráty, opravy, nedobytné pohledávky,…)
- jsou vyjádřeny na druh N, čímž se liší od rezerv. fondu, který je tvořen ze zisku
- kryje se s nimi riziko podnikání

- ještě existuje tzv. skryté (tiché, latentní) rezervy
- vznikají nižším oceněním aktiv než je jejich skutečná hodnota nebo naopak vyšším oceněním dluhu
- např. zrychlené odepisování

Vlastní zdroje financování
- členíme na:
a) vlastní vnitřní
- označují se jako samofinancování
- tvořeny: odpisy, odprodej majetku,…
b) vlastní vnější
- tvořeny kapitál. vklady jednotl. společníků nebo akcionářů
- podoba: peněžní nebo věcná (vyjádřitelná v penězích)
- např. budovy, pozemky, patenty, know – how
- dodatečné zdroje lze získat přijetím nového společníka, vkladem tichého společníka, emisí akcií

náklady na VK = NVK /v Kč/
NVK = VK x kVK kVK = cena VK = míra nákladů na VK
kVK = rf + (rm – rf) rf = bezrizikový výnos; rm = výnos s rizikem
 = tržní riziko
rm – rf = prémie na riziko, odečtení 2 výnosů
kVK = d + g d = dividendový výnos
g = očekávaný růst dividendy
- ocenění VK vychází z cen akcií – zohlednění cen akcií v současnosti a v budoucnosti
Cizí zdroje financování
CK – nepatří podniku, ale používá ho ke své hospod. činnosti

a) krátkodobý CK
- krátkodobé bank. úvěry – obvykle nižší úroková sazba
- dodavatelské úvěry
- odběratelské úvěry = zálohy přijaté od 0
- půjčky
- závazky k zam. = nevyplacené mzdy
- nezaplacené daně (závazek ke státu)
- výdaje příštích období – souvisí s čas. rozlišením N
= náklady, které budou zaplaceny v budoucnosti
b) dlouhodobý CK
- obvykle se používá na nákup IM (HIM, NIM), k dispozici > 1 rok
- dlouh. bank. úvěry – B je poskytují za cenu – úrok na delší dobu
- dlužní úpisy
- leasingové dluhy

Krátk. bankovní úvěry
- kontokorentní
- vzniká v souvislosti s pasivním saldem na speciálním BÚ = kontokorent – na něm se zaúčtují pohledávky a závazky podniku
= forma BÚ v B, na kterém se účtují vklady i na úvěr
- úvěr je poskytován pouze při vyčerpání vlastních prostředků = pokud jsou V > P
- je stanovena hranice pro čerpání úvěru
- při přečerpání  sankční poplatky
- lombardní
- žadatel musí prokázat, že disponuje určitým movitým majetkem, který musí být:
- stálý
- likvidní = převoditelný na peníze, aby se mohl prodat
- počítá se jako fixní Σ na urč. období, na konci období se jednorázově splácí
- B potřebuje určité záruky – např. CP, směnka, výrobní zásoby, zlato,…

Dlouhodobé bankovní úvěry
- emisní
- B odkupuje dluhopisy, které dlužník emituje s cílem získat vyšší finanč. obnos; především na finančně i časově méně náročné investice
- hypotekární
- dlužník se musí zaručit nemovitostí
- poskytují ho pouze některé B
- úvěrový úpis
= závazková listina  podmínky pro poskytnutí úvěru, pro jeho splácení, úrok. podmínky
- sanační
= úvěr na ozdravění podniku
- B podrobně zkoumá situaci podniku"

Poznámka

Práce je psaná v bodech, obsahuj grafy a vzorce.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8595
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse