Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Financování soukromých základních uměleckých škol

Financování soukromých základních uměleckých škol

Kategorie: Finanční analýzy

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nejprve rozebírá obecná kritéria získání dotací pro soukromou školu se zaměřením na Základní uměleckou školu (ZUŠ). V druhé části následuje konkrétní pojednání o jediné soukromé ZUŠ v Ústeckém kraji, Základní umělecké škole – Výtvarné studio, s. r. o.. Autor popisuje její působení na základě vlastní zkušenosti a předkládá svůj názor na danou problematiku.

Obsah

1.
Problematika poskytování dotací soukromým ZUŠ
1.1
Poskytování dotací soukromým školám obecně
1.2
Žádost o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
1.3
Výše dotace
1.4
Možnost zvýšení dotace
1.5
Podmínky zvýšení dotace
2.
Informace o ZUŠ – Výtvarné studio, Ústí nad Labem
2.1
Seznam oborů
2.2
Obsah učebních plánů
2.3
Seznam dalších pedagogických dokumentů
2.4
Časový průběh a organizace školního roku
2.5
Informace o výši školného
2.6
Přehled příjmů a výdajů školy
2.7
Inspekční zpráva
2.8
Doporučená část zprávy o škole
2.8.1
Základní charakteristika
2.8.2
Profil absolventa
2.8.3
Kvalifikovanost a aprobovanost učitelů - celková situace
2.8.4
Údaje o pracovnících
2.8.5
Informace o hospodaření školy
2.8.6
Významné akce školy
3
Závěr, vlastní názor na celou problematiku

Úryvek

“ Doporučená část zprávy o škole

a) Základní charakteristika
Stručný popis činnosti školy

Cílem školy je rozvíjení výtvarného nadání a tvořivosti žáků ve věku základní školní docházky. Škola se zabývá kreativní výchovou výtvarně talentovaných dětí v oblasti svých působišť. Ateliéry jsou umístěny v objektech základních škol. Škola nabízí pro učitele těchto škol odborné konzultace a kurzy z oblasti výtvarných technik a snaží se v tomto ohledu na ně působit inspirativně. Učitelé se mohou seznámit, jak s ukázkami výtvarných prací školy, tak i s postupem technik. V praxi se jedná o výstavy prací žáků, které škola pravidelně pořádá. Škola také umožňuje pedagogickou praxi studentům výtvarné výchovy z PF UJEP Ústí nad Labem.

Předpoklady a trend dalšího vzdělávání

Škola se snaží využít uměleckých aktivit dětí a mládeže formováním jejich osobností jako lidsky plně rozvinutých individualit, majících pozitivní vztah ke kulturním a mravním hodnotám současné společnosti na okrajových sídlištích v Ústí nad Labem, zvláště pak v problematické oblasti Krásného Března, kde soužití různých sociálních skupin a etnik je zvláště ožehavé a konfliktní. V současné době je tato problematika značně medializována a veřejnost ji dobře zná. V dlouhodobém měřítku přispívá tedy i naše škola k pozitivnímu řešení této situace. Význam výtvarného umění pro rozvoj vnímání a tvořivostí dětí ukazujeme veřejnosti při našich četných výstavních aktivitách. Uvědomujeme si úlohu, kterou naše škola v prostředí sídlišť hraje a pozitivní vliv, který v ohledu výchovném i sociálním, nezastupitelně vykonává rozvíjením výtvarně tvůrčích aktivit dětí.

Podmínky pro zařazení dětí do školy

Talentová zkouška z kresby.

b) Profil absolventa

Přípravné studium
Žák se naučí zacházet se základními vyjadřovacími prostředky tak, aby napomáhaly výrazu jeho výtvarného projevu. Naučí se základům výtvarných zručností v oblasti přípravné kresby, malby, modelování a grafických technik.

Základní studium - I. stupeň
Absolvent I. stupně má základní orientaci v oblasti kresby a malby. Zná základní grafické techniky - tisk z hloubky a výšky. Má znalosti základů tvorby keramiky a dalších technik prostorového vytváření. Umí připravit výtvarné návrhy s cílem harmonického výsledku v disciplíně dekorativní činnosti. Je připraven k dalšímu rozvíjení svých tvořivých schopností a odborných znalostí z oboru výtvarné tvorby, chápe základní odborné pojmy a umí je používat. Nejtalentovanější žáci jsou připraveni ke studiu na středních výtvarných školách. Studium je zakončeno vytvořením absolventské práce, která bude veřejně vystavena.

Základní studium - II. stupeň
Absolvent II. stupně má dobře zvládnutou kresbu a malbu. Umí samostatně používat grafické techniky k vyjádření svých výtvarných cílů a záměrů. Má znalosti z oblasti keramiky a dalších technik prostorového vytváření tak, aby je mohl samostatně dobře využívat. Nejtalentovanější žáci jsou připraveni ke studiu na vysokých školách uměleckého, pedagogického a filosofického směru. Studium je zakončeno vytvořením absolventské práce, která bude veřejně vystavena."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 7 stran. Práce obsahuje tabulky.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera725
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse