Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Fiskální politika státu

Fiskální politika státu


Kategorie: Hospodářská politika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text seznamuje s fiskální politikou státu. Nejprve autor polemizuje, co to vlastně fiskální politika je, a co je její náplní. Poté popisuje fungování tří nástrojů fiskální politiky. Závěr je věnován cílům, fiskální expanzi, restrikci a neutrálnímu státnímu rozpočtu.

Obsah

4.
Fiskální politika státu
4.1.
Definice a náplň činnosti
4.2.
Nástroje fiskální politiky
4.2.1.
Automatické stabilizátory
4.2.2.
Změna daňové sazby a soustavy, změna struktury výdajů a transfery
4.2.3.
Vládní výdaje na nákup zboží a služeb
4.3.
Cíle fiskální politiky
4.4.
Fiskální expanze, restrikce a neutrální státní rozpočet

Úryvek

"4.1. Definice a náplň činnosti

Budeme-li vycházet z definice tohoto pojmu uvedeného na serveru wikipedia.org je to součást hospodářské politiky státu, která se snaží ovlivnit vývoj ekonomiky změnami výše a struktury veřejných výdajů a daní. Na rozdíl od monetární politiky, která pečuje o stabilitu měny, je fiskální politika nástrojem aktivního zasahování státu do hospodářství.
Teď si položme otázku, zda-li je kdokoliv schopen ovlivnit chod něčeho tak složitého jako je ekonomika tak, aby výsledek byl pro ekonomiku pozitivní; mějte na mysli veškeré vazby, které v ekonomice jsou, rozdílnost v povaze jednotlivých subjektů (státní a soukromý sektor, podnikatelská činnost a neziskové organizace), ale i rozdíly mezi námi jako jednotlivci jsou tak veliké, že pokud zasáhneme oprávněně ve prospěch jednoho subjektu, okamžitě ovlivníme život někoho jiného a rozhodně ne vždy pozitivně, aniž by dotčený měl být jakkoliv do této změny zapojen. Napadá mne příměr jediný a to, když pan Werich a pan Burian vaří cosi, co mělo být nejlepším jídlem na světě – bohužel dlouhodobě se toto stane každému, i fenomenálnímu kuchaři, protože dlouhodobě do tohoto procesu vstupují, ve stále se vyvíjejícím se světě, nové faktory (ingredience) a vlivy (kuchařské technologie), o kterých oni dva kuchaři z před padesáti let ani netušení – výsledek pak bude nejlepším jídlem z před padesáti let a bohužel třeba dnes nemusí chutnat nikomu. Proto by definice fiskální politiky neměla obsahovat nic jiného než činnost demokraticky zvolených zástupců voličů, směřující k uspokojení potřeb svých voličů, jakkoliv neovlivňující práva voličů jiných demokratických politických stran, respektující demokratické změny v rámci území, či složky státu, na kterém jsou pro tuto byli činnost zvoleni. Vždy tato činnost musí působit tak, aby vstupní podmínky pro všechny subjekty na trhu byly stejné.

4.2. Nástroje fiskální politiky

4.2.1. Automatické stabilizátory

Mezi automatické stabilizátory se řadí jakékoliv nástroje, které vyrovnávají výkyvy nabídkové křivky – v extrémech přechod na státní podniky – a poptávky. K těmto nástrojům by kdokoliv řídící běh věcí na voleném území přistupovat pouze v extrémních případech, kdy a) jakkoliv omezují práva jednotlivců; a to právo jediné a to je právo na život – nadměrně vysoké ceny jídla – přechod na výdejní systém potravin – částečné omezení rizika vzniku druhého nebezpečí a to je za b) kdy jakkoliv vývoj křivek zasahuje do demokratického vývoje na daném území, tzn. kdy kupní síla, která určuje vývoj ekonomiky, vykazuje jakékoliv rysy komunistického nebo fašistického chování – v tuto chvíli by mělo být zasáhnuto jakkoliv v součinnosti a v zárodku ve spolupráci s mocí soudní dané země nebo jeho části..."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4e30621b68a52.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Fisk_pol_statu.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse