Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Formy výchovně-vzdělávací práce

Formy výchovně-vzdělávací práce

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se skládá ze tří částí. První obecná část seznamuje se základními pedagogickými pojmy, se kterými bude dále pracovat. Druhá část pak charakterizuje a popisuje jednotlivé typy výchovně-vzdělávací práce od školní výchovy až po sebevýchovu. Poslední nejkratší část jen stručně naznačuje, jaké jsou možnosti výchovy, její výsledky, a jakým způsobem je lze hodnotit.

Obsah

1.
Základní pojmy pedagogiky
1.1
Výchova a vzdělávání
1.2
Edukace, edukační realita, edukační prostředí
2.
Formy výchovně-vzdělávací práce
2.1
Školní výchova
2.2
Kurikulum
2.3
Mimoškolní výchova
2.4
Rodinná výchova
2.4.1
Typy rodinné výchovy
2.5
Sebevýchova
3.
Výsledky výchovy a její hodnocení v oblasti vzdělávání
4.
Seznam použité literatury

Úryvek

„Školní výchova

Se vznikem dělby práce a s diferenciací společnosti se vytvořila specifická instituce – škola. Postupně se ujasňovala její úloha ve společnosti, vymezoval se okruh dětí a mládeže, které byly do školy přijímány, její organizace, systém její výchovně-vzdělávací práce atd.
Teoretikové i praktikové uvažovali o tom, kde se výchova má uskutečňovat. M. F. Quintilianus, který působil v Římě jako řečník a první učitel řečnictví, se táže, „zda je užitečnější držet žáka doma a uvnitř zdí soukromého domu, nebo poslat ho do školy plné mládeže a takříkajíc ho odevzdat veřejným učitelům“. Uvádí argumenty pro to i ono řešení a vyslovuje se pro výchovu školní. Budoucí řečník musí žít mezi mnoha lidmi a ve světle veřejnosti. Ve škole si od dětí zvykne nebát se lidí. Mysl musí být neustále burcována a povznášena. Kdo nemá možnost s nikým se srovnávat, nutně se přeceňuje. Ve škole vznikají přátelské svazky, které trvají pevně až do stáří. Chvála podněcuje mezi žáky soutěživost.
Obdobnou otázku si klade v 18. Století C. A. Helvétius a uvádí tyto výhody veřejné výchovy před výchovou domácí: Místo, v němž se mládež vychovává, je zdravé. Druhou výhodou je přísná pravidelnost. V domě otcovském není řád nikdy tak přesně dodržován jako v domě veřejné výchovy. Třetí výhodou je závodění, k němuž veřejná výchova vede. Čtvrtou výhodou je inteligence učitelů. Mezi lidmi a tedy otci jsou tupí i osvícení. Ti první nevědí, jakou výchovu dát synům. Druzí to vědí, ale nevědí, jakým způsobem jim mají podat své ideje tak, aby jim usnadnili pochopení. Pátá výhoda veřejné výchovy je její jistota. Domácí výchova bývá zřídka mužná a statečná. Rodiče se znepokojují jen o udržení tělesného zdraví dítěte, bojí se je zarmoutit, ustupují všem jeho rozmarům a takové zbabělé ochotě přikládají název lásky otcovské. Která matka ve skutečnosti bdí nad výchovou svých dětí, čítá o té věci dobré knihy a přivede to aspoň tak daleko, aby jim rozuměla? Z těchto důvodů dává Helvétius přednost výchově veřejné před soukromou.
Školní výchova se stala předmětem zájmu obcí, státu a církví. Vyvinuly se jednotlivé typy škol a jejich stupně podle věku a úrovně vzdělání žáků. Poměrně brzo vznikl nejvyšší stupeň školy – akademie, později univerzity. Tyto školy zřizovaly přípravky pro vzdělání svých příštích žáků.
Ve středověku dosáhla institucionalizace výchovy značné úrovně. J. A. Komenský ve Velké didaktice píše o „čtyřdílné školní dílně podle stupňů věku a prospěchu“. Období od narození do 24 let dělí na čtyři stupně a pro každý stupeň, trvající šest let, navrhuje určitý typ školy. V dětství je dítěti do šesti let školou klín mateřský. Pro období chlapectví (6 – 12 let) je určena škola elementární neboli obecná s vyučovacím jazykem mateřským. V jinošství (12 – 18 let) navštěvuje žák školu latinskou neboli gymnázium. Školou období mládí (18 – 24 let) je akademie a cesty. Škola mateřská má podle Komenského být v každém domě, škola obecná v obci, městečku a vesnici, gymnázium v každém městě, akademie v každém království nebo i v každé větší provincii. Komenský formuluje rovněž cíle jednotlivých stupňů škol.
V dosavadním vývoji moderního školství se ustálily tyto stupně škol, jež mají v různých zemích v různých vývojových obdobích vzhledem k rozdílným výchovným koncepcím různou délku a různé názvy:
1. Výchovné instituce pro děti před začátkem povinné školní docházky.
2. Školy pro děti od počátku povinné školní docházky do počátku dospívání, označované u nás jako školy prvního stupně,
3. Školy pro děti v období dospívání neboli školy druhého stupně. Od poloviny 19. století do roku 1948 se v českých zemích školy prvního a druhého stupně, tj. škola obecná a měšťanská, souborně nazývaly národní školy. Od roku 1959 do roku 1976 se školy prvního a druhého stupně v Československu souborně označovaly jako školy prvního cyklu. V současnosti tvoří první a druhý stupeň základní školu…“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18371
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse