Franz Kafka: ProcesKategorie: Evropská literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce krátce představuje autora románu Proces, Franze Kafku, a přibližuje děj díla. Nakonec se stručně zabývá jeho smyslem, motivy a formálními aspekty.

Obsah

1.
Franz Kafka
2.
Děj
3.
Smysl díla
4.
Kompozice, forma vyprávění, motivy

Úryvek

"Franz Kafka ( 1883 - 1924 )

- pražský rodák židovského původu
- německy píšící autor povídek, aforismů, deníkových záznamů a románů
- v jeho tvorbě znaky existencialismu a absurdní literatury

Proces

Hlavním hrdinou románu je Josef K. - osamělý bankovní úředník, žijící v nejmenovaném městě. V den svých 30. narozenin je zatčen. Nikdo mu nesdělí důvod zatčení ani obvinění, které proti němu vznesl neznámý soud. Zatím je ponechán na svobodě a jen občas ho předvolají k vyšetřování. To se vždy koná na zaprášené půdě odlehlého činžovního domu. Josef K. považuje nejdříve obžalobu za nesmysl. Cítí se být nevinen a bere vše jako legraci. Později se začne znepokojovat a snaží se soudní řízení ovlivnit. Vyhledává pomoc advokáta, malíře, který má styky se soudem. Dovídá se, že soud má pod sebou rozvětvenou organizaci a že neuznává hmatatelné důkazy neviny. Soud žádá jeho doznání. Josef K. se nakonec přizná, protože začne pochybovat i sám o sobě. Nikdy nespatří své soudce, ani neslyší rozsudek. V podvečer svých 31. narozenin ho 2 muži odvedou do opuštěného lomu a tam mu vrazí nůž do srdce.
Josef K. je zavražděn jako pes, aniž by se bránil = absurdita.

Smysl díla

- kritika odličtění byrokratických institucí moderní společnosti
- ukázat nebezpečí zmechanizování člověka a života

Kompozice

- dílo nedokončené
- 10 kapitol
- er - forma
- záhadnost a nepřehlednost
- motiv bezvýchodnosti a paradoxních situací
- otřesné situace líčeny chladně a nevzrušeně"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x510e98f448439.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
F_Kafka_Proces.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse