Franz Kafka: ProměnaKategorie: Evropská literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova 3, Praha 1 - Malá Strana

Charakteristika: Práce obsahuje stručné shrnutí děje, charakteristiku díla, popis hlavní postavy Řehoře Samsy, vlastní názor a několik ukázek z knihy.

Obsah

1.
Děj
2.
Charakteristika
3.
Řehoř Samsa
4.
Vlastní názor

Úryvek

"Příběh vypráví o Řehořovi Samsovi, který žije se svými rodiči a sestrou v jednom domě. On je jediný, který na rodinu vydělává, proto musí velice brzy vstávat a plnit své pracovní povinnosti. Jednoho dne se ale probudí o hodně později, a ač se snaží sebevíc, nejde mu vstát z postele. Rodiče i sestra se začínají strachovat, jestli není nemocen. Je totiž zamčený ve svém pokoji a nevychází ven. Po chvíli přichází i prokurista, aby zjistil, proč Řehoř nepřišel do práce. To už se mu po veliké námaze podaří vstát a dobelhat se ke dveřím. Když rodina a prokurista spatří Řehoře, všichni zalapají po dechu. Prokurista vyděšeně uteče z domu, matka se vyděsí k smrti a otec začne Řehoře zahánět holí zpátky do pokoje.
Následujících několik dní žije Řehoř Samsa zavřen ve svém pokoji. Pohybuje se „vleže“ na svých nožičkách, spí pod pohovkou a jen jeho sestra Markéta je schopná vejít do jeho pokoje a přinést mu něco k jídlu. Řehoř se změnil. Ztratil lidskou řeč a proměnil se v jakýsi hmyz.
Aby se rodina mohla nějak uživit, musí všichni začít pracovat a ještě nechat pronajmout několik pokojů v domě. Když se ale Řehoř prozradí před těmito pány, kteří kvůli němu chtějí okamžitě opustit dům, Markéta to již nevydrží a prohlásí, že Řehoř musí z domu. Ale jakmile se Řehoř ocitne zpět ve svém pokoji, zemře.
„Kdyby nám rozuměl,“ opakoval otec a zamhouřením očí přijal sestřino přesvědčení, že je to nemožné, „bylo by snad možné nějak se s ním dohodnout. Ale takhle -“
„Pryč musí,“ zvolala sestra, „to je jediný prostředek, tatínku. Musíš jen přestat myslet na to, že je to Řehoř. Vždyť naše neštěstí je vlastně v tom, že jsme tomu tak dlouho věřili. Ale jakpak by to mohl být Řehoř? Kdyby to byl Řehoř, dávno by už uznal, že lidé nemohou žít pohromadě s takovým zvířetem, a byl by dobrovolně odešel. Neměli bychom pak bratra, ale mohly bychom dál žít a chovat v úctě jeho památku. Takhle nás ale to zvíře pronásleduje, vypudí pány nájemníky, chystá se zřejmě zabrat celý byt a nás nechat nocovat na ulici. Podívejte se, tatínku,“ vyřkla najednou, „už zase začíná!“
Proměna obsahuje typické kafkovské prvky jako pocit bezvýchodnosti (přestože Řehoř do konce doufá v jakýkoli pozitivní zvrat svého osudu), absurditu (svou proměnu přijal Řehoř s klidem), komicko-tragické momenty (otec bojuje proti Řehořovi házením jablek) i humor. Proměna je dokonce často považována za jedno z nejhumornějších Kafkových děl, jednak využíváním kontrastu racionálního uvažování a absurdní situace proměny v hmyz, jednak užitím paradoxních slovních spojení typu: …„a už klepal na jedny z postranních dveří otec, slabě, ale zato pěstí.“
Řehoř Samsa je velice pracovitý člověk. I když svou práci nemá rád, vykonává ji, aby mohl uživit rodinu a aby je jeho nynější šéf nehonil pro dluhy. Má velice rád svou sestru. Jelikož ví, jak dobře umí hrát na housle, chce ji poslat na konzervatoř i přes to, že to bude stát moc peněz. Svou proměnu v hmyz bere docela klidně, je jen trochu zmatený.
Když se Řehoř Samsa jednou ráno probudil z nepokojných snů, shledal, že se v posteli proměnil v jakýsi nestvůrný hmyz. Ležel na hřbetě tvrdém jak pancíř, a když trochu nadzvedl hlavu, uviděl své vyklenuté, hnědé břicho rozdělené obloukovitými výztuhami, na jehož vrcholu se sotva ještě držela přikrývka a tak tak že úplně nesklouzla dolů. Jeho četné, vzhledem k ostatnímu objemu žalostně tenké nohy se mu bezmocně komíhaly před očima."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51a8565658a9a.zip (554 kB)
Nezabalený formát:
F_Kafka_Promena.pdf (588 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse