Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Fundraising pro neziskové organizace

Fundraising pro neziskové organizace

Kategorie: Humanitní - ostatní

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta, Praha 1

Charakteristika: Zápočtová práce pro předmět Organizace v neziskovém sektoru, která se zabývá fenoménem fundraisingu. Nejdříve vymezuje pojem fundraisingu jako takový, dále se zaměřuje na jeho zásady a věnuje se i problematice zdrojů získávání prostředků pro neziskové organizace. Vše doplněno o relevantní literaturu a citováno dle normy ISO 690.

Obsah

1.
Úvod
2.
Fundraising
3.
Zásady fundraisingu
4.
Zdroje prostředků
5.
Závěr
6.
Zdroje

Úryvek

"Každá nezisková organizace potřebuje už při svém vzniku vyřešit otázku financování a dalších zdrojů, protože dlouhodobě není možné vystačit si pouze s motivovanými lidmi, posláním a klienty, ale je nutné mít k dispozici i určitou sumu peněz, materiální vybavení a další prostředky, o kterých se budu v této kapitole zmiňovat.
Právě k tomu může pomoci tzv. fundraising – pojem pocházející z angličtiny, který dosud nemá v českém jazyce jednotně uznávaný český ekvivalent. Kvůli tomu existuje v českém prostředí několik definic, které vyjadřují podobné myšlenky a vyskytují se v nich ale drobné nuance.
Obecně vzato můžeme fundraising definovat jako shromažďování nebo získávání zdrojů, ale pouze pro úplnost a představu uvádím i dvě definice fundraisingu tak, jak ho vidí doktor Petr Boukal a docent Jaroslav Rektořík.
3
„Fundraising (do češtiny lze navrhnout předklad „pěstování fondů“) představuje systematické získávání finančních i nefinančních zdrojů, které neziskové organizace potřebují k realizaci svého poslání prostřednictvím jednotlivých projektů.“ (Boukal, 2013, s. 34).
„Fundraising je možné definovat jako získávání prostředků, resp. hledání zdrojů, které má pomoci především neziskovým organizacím zbavit se nedostatku prostředků. Fundraising tedy zahrnuje různé metody a postupy jak získat finanční i jiné prostředky na činnost neziskovým organizacím.“ (Rektořík a kol., 2001, s. 88).
Poněkud volněji vidí fundraising Šedivý s Medlíkovou, kteří ho ve své publikaci představují jako „proces, který se ve spojení s PR, marketingem a lobbingem podílí na kvalitě interních a externích vztahů. Přímo ovlivňuje značku, dobré jméno a image organizace.“ (Šedivý a Medlíková, 2012, s. 46).
I když se definice mohou drobně lišit, vždy je potřeba myslet na důležité rysy, které fundraising jako takový charakterizují. Jedná se především o systematičnost ve spojení s dlouhodobostí, neboť se nejedná o záležitost jednoho roku, ale naopak o dlouhodobý proces, jehož výsledky jsou pozorovatelné v průměru až po třech letech. To znamená, že první dva roky je nutné fundraising „dotovat“ jako potřebné režijní náklady, u kterých se efekt projeví až později. Zároveň je velmi důležité nahlížet na fundraising jako na aktivitu, jejíž cílem není pouze jednorázově získat co největší objem finančních prostředků, ale spíše jako na dlouhodobé úsilí, jehož cílem je získat co nejvíce zdrojů v největším možném objemu po nejdelší možnou dobu."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera30379
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse