Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Fyzika: Atomová fyzika atomového obalu - sbírka příkladů 30/31

Fyzika: Atomová fyzika atomového obalu - sbírka příkladů 30/31

Kategorie: Fyzika, Profi práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je profesionálně vypracovaným a přehledně strukturovaným souborem 2 podrobně řešených příkladů z oblasti atomové fyziky atomového obalu. U každé úlohy je nejprve uvedeno zadání a proveden zápis veličin, převedení jednotek a rozbor úlohy. Následuje samotné řešení v podobě komentovaných vzorců, rovnic a výpočtů a na závěr je formulována odpověď. Vhodné nejen k procvičení, ale i k pochopení látky. Předchozí část série naleznete zde Fyzika: Elektromagnetické záření a částice v mikrosvětě - sbírka příkladů 29/31 a následující zde Fyzika: Fyzika atomového jádra a elementárních částic - sbírka příkladů 31/31.

Obsah

1.
Sbírka řešených příkladů

Úryvek

"Fyzika mikrosvěta: Atomová fyzika atomového obalu

Příklad 1
V atomu vodíku přejde elektron a) z 2. na 1. energetickou hladinu b) ze 6. na 2. energetickou hladinu. Určete vlnovou délku a frekvenci vyzářeného fotonu. Rozhodněte, zda jde o foton viditelného světla.

Zápis veličin
Počáteční hladinu elektronu si označíme n a konečnou hladinu m. Indexy nám budou rozlišovat oba případy.
na = 2
ma = 1
nb = 6
mb = 2

fa = ?

fb = ?

Rozbor úlohy
Podle Bohrova modelu atomu se elektrony v atomu vodíku vyskytují pouze na povolených (diskrétních) energetických hladinách. Energie hladiny je nepřímo úměrná druhé mocnině hlavního kvantového čísla n.
Pokud elektron přejde z jedné hladiny na druhou, pak přebytečnou energii vyzáří ve formě fotonu, nebo naopak musí potřebnou energii přijmout pohlcením fotonu.

Výpočet
Energie hladin, na kterých se může elektron v atomu vodíku vyskytovat, je dána vztahem:

(vzorec)

ve kterém n je (hlavní) kvantové číslo dané hladiny a ... je energie základního stavu pro n = 1.
Energii fotonu vyjádříme jako rozdíl mezi počáteční energií (kvantové číslo této hladiny máme označeno n) a konečnou energií (kvantové číslo této hladiny máme označeno m) elektronu.

(rovnice)

Vyjádříme frekvenci fotonu a určíme jeho vlnovou délku.

(rovnice)

Dosadíme zadané hodnoty, velikost Planckovy konstanty h = 6,6•10-34 J s, rychlosti světla c = 3,0•108 m s-1 a převodní vztah 1 eV = 1,6•10-19 J.

(výpočet)

Jedná se o viditelné světlo?
Naším okem jsme schopni detekovat elektromagnetické záření o vlnových délkách přibližně mezi 390 nm až 770 nm. To znamená, že v případě a) se o viditelné světlo nejedná. Toto záření se nachází v tzv. blízké ultrafialové oblasti. V případě b) se jedná o foton viditelného světla. Z jeho vlnové délky můžeme usoudit, že se jedná o fialové světlo.
Odpověď
V případě a) má vyzářený foton frekvenci 2,5•1015 Hz a vlnovou délku 120 nm. Nejedná se o foton viditelného světla. V případě b) má vyzářený foton frekvenci 7,3•1014 Hz a vlnovou délku 410 nm. Jedná se o foton fialového světla."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23656
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse