Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Fyzika: Elektromagnetické záření a částice v mikrosvětě - sbírka příkladů 29/31

Fyzika: Elektromagnetické záření a částice v mikrosvětě - sbírka příkladů 29/31

Kategorie: Fyzika, Profi práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je profesionálně vypracovaným a přehledně strukturovaným souborem 4 podrobně řešených příkladů zaměřených na problematiku elektromagnetického záření a částic v mikrosvětě. U každé úlohy je nejprve uvedeno zadání a proveden zápis veličin, převedení jednotek a rozbor úlohy. Následuje samotné řešení v podobě komentovaných vzorců, rovnic a výpočtů a na závěr je formulována odpověď. Vhodné nejen k procvičení, ale i k pochopení látky. Předchozí část série naleznete zde Fyzika: Speciální teorie relativity - sbírka příkladů 28/31 a následující zde Fyzika: Atomová fyzika atomového obalu - sbírka příkladů 30/31.

Obsah

1.
Sbírka řešených příkladů

Úryvek

"Fyzika mikrosvěta: Elektromagnetické záření a částice v mikrosvětě

Příklad 1
Na germaniovou katodu dopadá monofrekvenční elektromagnetické záření. Výstupní práce germania je 5,0 eV. a) Určete mezní frekvenci a mezní vlnovou délku pro germanium. b) Rozhodněte, zda dojde k vyvolání fotoelektrického jevu při dopadu viditelného světla o vlnové délce 500 nm a ultrafialového záření o vlnové délce 200 nm.

Zápis veličin a převedení jednotek
WV = 5,0 eV = 8,0•10-19 J
fm = ?

Rozbor úlohy
Jev, kdy fotony dopadající na materiál z něj vyrážejí elektrony, se nazývá vnější fotoefekt a je popsán Einsteinovou rovnicí. Tato rovnice říká, že energie fotonu, který je absorbován, se zužitkuje na uvolnění elektronu z látky (tzv. výstupní práce) a urychlení elektronu (na jeho kinetickou energii). Mezní frekvence odpovídá situaci, kdy energie fotonu stačí přesně jen na uvolnění elektronu z látky.

Výpočet
K výpočtu použijeme Einsteinovu rovnici pro vnější fotoefekt, do které dosadíme nulovou rychlost elektronu.

(rovnice)

Dále použijeme vztah mezi frekvencí a vlnovou délkou fotonu.

(rovnice)

Po dosazení zadaných hodnot, velikosti rychlosti světla c = 3,0•108 m s-1 a Planckovy konstanty h = 6,6•10-34 Js.

(výpočet)

Kdy dojde k fotoefektu?
K fotoefektu dochází, pokud má foton energii stejně velkou nebo větší, než je mezní hodnota, kterou jsme určili v předchozím bodě. Energie fotonu je přímo úměrná jeho frekvenci a nepřímo úměrná jeho vlnové délce. To znamená, že fotoefekt probíhá,
a) pokud má foton větší frekvenci než je mezní frekvence,
b) pokud má menší vlnovou délku, než je mezní vlnová délka.
Z toho plyne, že viditelné světlo o vlnové délce 500 nm fotoefekt nevyvolá, ale ultrafialové záření o vlnové délce 200 nm ho vyvolá.

Odpověď
Pro germanium se mezní frekvence pro vyvolání vnějšího fotoefektu rovná 1,3•1015 Hz, což odpovídá mezní vlnové délce 230 nm. Viditelné světlo o vlnové délce 500 nm vnější fotoefekt nevyvolá, ultrafialové záření o vlnové délce 200 nm vnější fotoefekt vyvolá."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23655
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse