Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Fyzika: Fyzika atomového jádra a elektronického obalu - výukový list 25/25

Fyzika: Fyzika atomového jádra a elektronického obalu - výukový list 25/25


Kategorie: Fyzika, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přehledný výukový list srozumitelnou formou objasňuje pojmy, zákonitosti, vztahy a další poznatky z oblasti fyziky atomového jádra a elektronového obalu. Výklad doplňují vzorce a grafická znázornění pro snazší pochopení látky. Vhodné jak pro opakování, tak pro získávání nových poznatků. Předchozí část série naleznete zde Fyzika: Optika - výukový list 24/25.

Obsah

1.
Atomová teorie
2.
Stavba atomu
3.
Atom vodíku
4.
Relace neurčitosti
5.
Kvantová čísla
6.
Atomy s větším počtem elektronů
7.
Laser
8.
Atomové jádro
9.
Radioaktivita

Úryvek

"Vzhledem k formátu práce nelze."

Poznámka

Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf).
Součástí práce jsou schémata. Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f944b6b7a8e7.zip (79 kB)
Nezabalený formát:
Fyzika_at_jadra_el_obalu_fyzika_25.pdf (83 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse