Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Fyzika: Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky - sbírka příkladů 7/31

Fyzika: Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky - sbírka příkladů 7/31

Kategorie: Fyzika, Profi práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je profesionálně vypracovaným a přehledně strukturovaným souborem 4 podrobně řešených příkladů zaměřených na základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky. U každé úlohy je nejprve uvedeno zadání a proveden zápis veličin, převedení jednotek a rozbor úlohy. Následuje samotné řešení v podobě komentovaných vzorců a výpočtů a na závěr je formulována odpověď. Vhodné nejen k procvičení, ale i k pochopení látky. Předchozí část série naleznete zde Fyzika: Mechanika kapalin a plynů - sbírka příkladů 6/31 a následující zde Fyzika: Vnitřní energie, práce a teplo - sbírka příkladů 8/31.

Obsah

1.
Sbírka řešených příkladů

Úryvek

"Molekulová fyzika a termika: Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky

Příklad 1
Vzorek obsahuje chlorid amonný NH4Cl o hmotnosti 38,0 g. Určete a) molární hmotnost látky, b) hmotnost jedné molekuly, c) látkové množství vzorku, d) počet molekul obsažených ve vzorku.

Zápis veličin a převedení jednotek
m = 38,0 g............hmotnost vzorku
Mm = ?..................molární hmotnost
mm = ?..................hmotnost jedné molekuly
n = ?.....................látkové množství vzorku
N = ?....................počet molekul ve vzorku

Rozbor úlohy
Molární hmotnost je hmotnost, kterou váží jeden mol dané látky. Jeden mol je takové množství látky, které obsahuje asi 6•1023 částic (přesný počet udává tzv. Avogadrova konstanta). V tabulkách najdeme tzv. relativní atomovou hmotnost jednotlivých prvků. Relativní molekulovou hmotnost určíme tak, že sečteme relativní hmotnosti jednotlivých atomů, ze kterých je molekula složena. Toto číslo udává molární hmotnost dané sloučeniny v g mol-1. Pokud relativní molekulovou hmotnost vynásobíme atomovou hmotnostní konstantou, získáme hmotnost jedné molekuly.
Veličina zvaná látkové množství udává, kolik „molů“ částic je obsaženo v daném vzorku. Z předchozího úkolu známe hmotnost jednoho molu, takže jejich počet zjistíme tak, že celkovou hmotnost vzorku vydělíme hmotností 1 molu.
A jak už bylo zmíněno výše, počet molekul v jednom molu látky udává tzv. Avogadrova konstanta. Počet částic ve vzorku je tedy roven součinu jeho látkového množství a Avogadrovy konstanty.
Konstanty a údaje z tabulek
Z tabulek si vypíšeme potřebné údaje.
Ar(N) = 14,0
Ar(H) = 1,0
Ar(Cl) = 35,5
NA = 6,022•1023 mol-1 Avogadrova konstanta
mu = 1,66•10-27 kg atomová hmotnostní konstanta>

Řešení
Nejprve určíme relativní molekulovou hmotnost.

(výpočet)

Molární hmotnost i hmotnost jedné molekuly určíme z relativní molekulové hmotnosti.

(výpočet)

Látkové množství udává kolik molů částic je v daném vzorku. (V obou veličinách jsme nechali hmotnost v gramech.)

(výpočet)

Počet molekul v jednom molu udává Avogadrova konstanta. Počet částic ve vzorku určíme tedy jako

(výpočet)

Odpověď
Molární hmotnost NH4Cl je 53,5 g mol-1 a jedna molekula váží 8,8•10-26 kg. Látkové množství daného vzorku je 0,71 mol a vzorek obsahuje molekul."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23632
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse