Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Genetika - molekulární základy dědičnosti, genetika buňky a Mendelovská dědičnost

Genetika - molekulární základy dědičnosti, genetika buňky a Mendelovská dědičnost

Kategorie: Biologie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Genetika - vymezení pojmu genetika, molekulární základy dědičnosti, DNA, RNA, typy RNA, nukleotid, složení, komplementarita. Genetický kód, triplet, kodón, kódování aminokyselin, iniciace a terminace, replikace DNA, transkripce a translace. Geny - rozdělení, operony. Genetické inženýrství. Genetika buňky - gromosomy, karyotyp, genom, alely. Mitóza, meióza. Mendelovská dědičnost - vysvětlení pojmů genotyp, fenotyp, dominance, recesivita, neúplná dominance, kodominance, homozygot, heterozygot, hybridizace, hybryd, dihybrid, polyhybrid. Mendelovy zákony - zákon o uniformitě první generace hybridů, zákon o segregaci alel a jejich kombinaci ve druhé generaci kříženců, zákon o kombinovatelnosti alel různých alelových párů.

Obsah

1.
Genetika
2.
Genetický kód, triplet, kodón, kódování aminokyselin, iniciace a terminace, replikace DNA, transkripce a translace
3.
Geny
4.
Genetické inženýrství
5.
Genetika buňky
6.
Mendelovská dědičnost
7.
Mendelovy zákony

Úryvek

"Mendelovská dědičnost
Způsob rozmnožování organismů má zásadní vliv na dědičnost. Organismy můžeme rozdělit na ty, které se rozmnožují pohlavně a na ty, které se rozmnožují nepohlavně. Jedinec, který vznikne nepohlavním rozmnožováním je přímým pokračovatelem rodičovského organismu a jeho genetický výbava je identická s genetickou výbavou rodičovského organismu, má nezměněné obě sady chromosomů, tedy i obě alely.
Jedinec vzniklý pohlavním rozmnožováním má genovou výbavu, kterou tvoří sada chromozomů získaných od otce a sada získaná od mateřského organismu. Tento způsob rozmnožování zajišťuje rozmanitost organismů a možnost přizpůsobovat se podmínkám životního prostředí.
Vysvětlení některých pojmů:
Genotyp – soubor všech genů určitého organismu
Fenotyp – soubor znaků organismu, který vzniká společným působením genotypu a vnějšího prostředí.
Rozlišujeme dva typy znaků:
• Kvalitativní – podmíněny jediným genem (gen velkého účinku) – například barva očí.
• Kvantitativní – podmíněny větším počtem genů (geny malého účinku). U jednotlivých jedinců se liší stupněm projevu, můžeme je měřit a vyjadřovat v jednotkách – například výška
Dominance – projev dominantní alely převládá a potlačuje projev recesivní alely.
Recesivita – projev recesivní alely je potlačován projevem dominantní alely.
Neúplná dominance – vzniká, když dominantí alela nepotlačí projev recesivní alely úplně. Vzniklý heterozygot vykazuje znaky, které jsou někde uprostřed mezi znaky rodičů.
Kodominance – Vyjadřuje vztah mezi alelami téhož genu, kdy žádná není dominantní a funkce obou alel se projevují nezávisle na sobě.
Homozygot – jedince, který má obě lely určitého genu stejné.
• Dominantní homozygot – má obě alely dominantní
• Recesivní homozygot – má obě alely recesivní
Heterozygot – jedinec, který má různé alely téhož genu
Hybridizace – křížení, pohlavní rozmnožování, pří němž sledujeme výskyt určitého znaku u všech potomků.
Hybrid – kříženec, jedinec, který vznikl plsynutím gamet obsahujících rozdílní alely určitého genu, heterozygot.
Monohybrid – hybrid heterozygotní v jednom páru alel
Dihybrid – hybrid heterozygotní ve dvou párech alel
Polyhybrid – ve více párech"

Poznámka

Zpracováno jako příprava k maturitě, shrnuje poznatky z dané oblasti v rozsahu pro gymnázium.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5306
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse