Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Geografie zemědělství - maturitní otázka 10/27

Geografie zemědělství - maturitní otázka 10/27


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o krátkou maturitní otázku na téma zemědělství. Autor seznamuje nejen s typy zemědělství, ale i s oblastmi, kde jsou nejvíce zastoupeny. Následuje popis činností v oborech rostlinná a živočišná výroba. V závěru porovnává zemědělství vyspělých a rozvojových zemí. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Geografie obyvatelstva a sídla - maturitní otázka 9/27 a následující zde Geografie průmyslu - maturitní otázka 11/27.

Obsah

1.
Typy zemědělství
1.1.
Rolnictví
1.2.
Pastevectví
1.2.1.
Kočovné
1.2.2.
Rančerské
1.2.3.
Farmářské
1.3.
Smíšené typy
1.4.
Alpský typ
2.
Rostlinná výroba
2.1.
Pšenice
2.2.
Rýže
2.3.
Kukuřice
2.4.
Brambory
3.
Živočišná výroba
3.1.
Chov hovězího dobytka
3.2.
Chov prasat
3.3.
Chov ovcí
3.4.
Chov drůbeže
3.5.
Rybolov
4.
Zemědělství vyspělých států
5.
Zemědělství rozvojových zemí

Úryvek

"Zabývá se studiem zákonitostí a zvláštní územní diferenciací zemědělské výroby a rozmístěním zemědělství. Hlavní úlohou zemědělství je výroba produktů potřebných pro výživu obyvatelstva. Vedle toho produkuje výrobky, které slouží jako suroviny pro průmysl. V zemědělství pracuje asi polovina ekonomicky aktivního obyvatelstva světa, ale v nejméně rozvinutých zemích 80 – 90 %. V rozvojových zemích (Střední Afrika, Sahel, Kongo) připadá na zemědělství asi 60 % ekonomicky aktivního obyvatelstva a v nejvyspělejších zemích se jejich počet pohybuje pod 10%. Zemědělství závisí na přírodních podmínkách (georeliéf a podnebí) mnohem více než průmysl. Zemědělství se dělí na dvě základní odvětví – rostlinná a živočišná výroba, neboli rolnictví a pastevectví.
Typy zemědělství:
1) převážně rolnictví (Jihovýchodní Asie – rýže)
2) hlavně pastevectví
a) kočovné – pouště, polopouště – Mongolsko, Afgánistán, USA
b) rančerské – USA, Jižní Amerika, Austrálie; velká stáda na velké ploše
c) farmářské – stájní (i u nás)
3) smíšené typy – u nás (Střední Evropa)
4) Alpský typ – maso a mléko (Švýcarsko, Rakousko, Francie)

Rostlinná výroba
Hlavní úlohou rostlinné výroby je pěstování zemědělských plodin. Plodiny mohou sloužit trojímu účelu – výživa obyvatelstva, chov hospodářských zvířat a zdroj surovin pro průmysl. Některé plodiny se dají využívat ke všem třem účelům. Nejvýznamnějšími plodinami jsou pšenice, rýže, kukuřice a brambory.
Pšenice je nejdůležitější zrnina a zároveň nejdůležitější plodina ve výživě obyvatelstva světa. Pěstuje se na ploše 230 mil ha s roční výrobou přes 400 mil. tun (úroda kolísá v důsledku výkyvů počasí). Největšími vývozci pšenice jsou USA, Kanada, Austrálie, Francie a Argentina. Hlavními dovozci jsou rozvojové země a některé státy Evropy. Severní pás pěstování pšenice = Severní Amerika, Evropa, Rusko, severní Kazachstán, jihozápadní, jižní a východní Asie. Jižní pšeničný pás – samostatné oblasti = Argentina, Jižní Afrika, Austrálie.
Rýže je druhou nejvýznamnější zrninou a zároveň i druhou důležitou plodinou ve výživě obyvatelstva světa. Pěstuje se na ploše 140 mil. ha s roční výrobou přes 400 mil. tun. Největšími producenty rýže jsou Čína, Indie a Indonésie. Čína je spolu s Japonskem, Thajskem a Barmou také největším vývozcem. Rýže se nejvíce dováží do Malajsie, Singapuru a Bangladéše."

Poznámka

Klíčová slova jsou tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4ce0fc73dab8d.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Geografie_zemedelstvi_MO.doc (45 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse