Globalizace

Kategorie: Globalizace

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce zaměřená na rozličné důsledky a hrozny, které často zůstávají skryty, popřípadě nejsou přímo spojovány s globalizačními procesy. Práce čerpá především z knihy Globalizace od Zygmunta Baumana.

Obsah

1.
Úvod
2.
Stručná historie globalizace
3.
Globalizace, příčiny a důsledky
3.1
Globalizace v ekonomice
3.2
Důsledky pro člověka
3.2.1
Čas a třída
3.2.2
Války s prostorem:zpráva o průběhu
3.2.3
Co dál po národním státě
3.2.4
Turisté a tuláci
3.2.5
Globální zákony, lokální řády
4.
Závěr - výhody, nevýhody a naděje
Použitá literatura

Úryvek

"3.2.2 Války s prostorem: zpráva o průběhu

Dříve (tzn. ne v moderní době), byl člověk mírou všech věcí, a to doslova - měření na hrsti, lokty atd. Ale z důvodů různosti, tedy i z různosti lidských těl, vznikla potřeba unifikace. Začínají se tedy zavádět stejné míry a stejné daně pro všechny, čímž se zabraňuje rozmanitosti a nahodilosti. Vznikl zákaz individuálních nebo lokálních měřítek. Moderní stát, čelící nutnosti unifikovat prostor nyní podřízený jeho přímé vládě, odděluje prostorové kategorie a rozdíly od takových lidských činností, které státní moc neměla pod kontrolou. Tzn., že jediným možným východiskem, jak získat kontrolu je dosazení administrativních postupů státu na místo všech ostatních a rozptýlených praktik jako jediného a univerzálně závazného úběžníku všech měřítek a dělení prostoru.

Aby mohl stát získat svrchovanou moc, musel nutně získat také plnou kontrolu nad územím, které měl ovládat. Čitelnost a transparentnost prostoru se stala jedním z hlavních strategických cílů v bitvě státu o svrchovanou moc. Aby stát viděl, co se děje, aby získal legislativní a regulativní kontrolu nad vzorci sociální interakce, musel získat kontrolu nad transparentností dějiště. Docházelo k tzv. bitvě o mapy. Ti, kterým se podaří plánovat na základě map, dokáží ovládnout území. Přirozené však je mapy vytvářet na základě reality a ne naopak. „Dříve tomu bylo tak, že mapa odrážela a zachycovala tvary teritoria. Nyní byla řada na teritoriu, aby se stalo odrazem mapy, aby se pozvedlo na úroveň uspořádané transparentnosti, o niž se usilovalo na mapách. Teď to byl prostor sám, co se mělo přetvořit nebo zcela nově utvořit k obrazu mapy a podle rozhodnutí kartografů.“ (BAUMAN, Zygmunt. Globalizace : důsledky pro člověka. s. 47) Bauman píše o utopických plánech a studiích, které navrhovaly různá ideální města, ideální architekturu a popisuje jejich neproveditelnost. Jedinou výjimkou se stalo nové hlavní město Brazílie, které bylo vybudováno v podstatě na zelené louce a tak v něm mohl jeho hlavní architekt Oscar Niemeyer použít všechny prvky modernismu a urbanismu. „Na posud neobydlené náhorní plošině centrální Brazílie bylo možno utvářet obyvatele budoucího města zcela libovolně, být věrný pouze logice a estetice, to vše bez nutnosti kompromisů, natož potřeby obětovat čistotu principu nedůležitým, nicméně neodbytným okolnostem místa a času…Jak vyplývalo z architektonického modernismu Corbusierova stylu, v Brasilii bylo možno navrhnout prostor šitý na míru člověka (nebo abychom byli přesnější, na míru všeho toho v člověku, co je měřitelné), tedy prostor, z něhož byly vykázány náhoda a překvapení a který vylučoval jejich návrat. Pro své obyvatele se však Brasilia stala noční můrou. Nešťastné oběti začaly záhy razit pojem ‚brasilitida‘, označující nový patologický syndrom, jehož je Brasilia prototypem a posud jediným epicentrem. Panuje obecná shoda v tom, že nejnápadnějšími příznaky brasilitidy jsou absence davů a zalidněnosti, prázdná nároží, anonymnost míst, beztvářnost lidských postav a otupující monotónnost prostředí zbaveného všeho, co by mohlo mást, uvádět do rozpaků a vzrušovat. Mistrovský plán Brasilie vyloučil náhodná setkání ze všech míst, s výjimkou nemnoha, jež byla speciálně určena k záměrnému shromažďování. Dát si schůzku na jediném naplánovaném ‚foru‘, ohromném ‚Náměstí Tří mocí‘, bylo v lidovém humoru totéž co souhlasit se schůzkou v Gobi. Brasilia možná představovala prostor dokonale strukturovaný pro bydlení homunkulů narozených a odchovaných ve zkumavkách, pro tvory seskládané z administrativních úkolů a právních definic. Zajisté byla (alespoň v záměru) prostorem naprosto transparentním pro lidi pověřené úkoly správy a pro ty, kdo vykládali náplň takových úkolů. Samozřejmě by mohla být dokonale strukturovaným místem také pro takové ideální, imaginární obyvatele, kteří by viděli štěstí v životě bez problémů, protože neobsahovala žádné ambivalentní situace, žádnou potřebu volit a rozhodovat se, žádnou hrozbu nebezpečí a žádnou naději na dobrodružství. Pro všechny ostatní však byla prostorem oloupeným o vše opravdu lidské – o vše, co život naplňuje smyslem a proč stojí za to žít.“ (BAUMAN, Zygmunt. Globalizace : důsledky pro člověka. s. 56-57) Z toho Bauman vyvozuje několik důsledků. Člověk vržený do města (světa) homogenního, harmonického, logického, čitelného a funkčního ztrácí svou identitu. Lidé se nikdy nestanou dobrými jenom na základě dobrých příkazů a dobrého plánu někoho jiného. V „uspořádaných“ městech se uniformita mění v konformitu a z té plyne netolerance. V homogenní společnosti je proto těžké získat vlastnosti potřebné k tomu, aby se člověk vyrovnal s jinakostí. Pokud se lidé s jinakostí vedle sebe nevyrovnají, nastupuje faktor strachu před vnitřním nepřítelem (městský strach), typický pro dnešní megalopole. Lidé mají tendence vyhýbat se a separovat. Stavějí se nové zdi, tentokrát však ne kolem města jako takového, ale množství zdí probíhajících skrze celé město. Velké množství hlídaných prostor, soukromých pozemků sledovaných kamerami a ozbrojenými strážemi – to vše je zaměřeno proti nežádoucím spoluobčanům, nikoliv proti cizím armádám jak tomu bývalo kdysi."

Poznámka

Velmi kvalitně zpracované. Text pracuje hojně s citacemi.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8896
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse