Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Goniometrické funkce

Goniometrické funkceKategorie: Matematika

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Praha 2, Botičská 1, Praha 2

Charakteristika: Práce doplněná řadou grafů přehledně a srozumitelně provádí goniometrickými funkcemi.

Obsah

1.
Sinus
2.
Cosinus
3.
Tangens
4.
Cotangens
5.
Vztah mezi sinem a cosinem

Úryvek

"SINUS
Sinus úhlu alfa je rovná poměru délky protilehlé odvěsny ku délce přepony v pravoúhlém trojúhelníku.

Grafem funkce sinus je křivka zvaná sinusoida.

Graf funkce sinus
Sinus je periodická funkce, která má nejmenší periodu 2π.
• Definiční obor je množina všech reálných čísel.
• Obor hodnot je interval ⟨-1;1⟩.
• Sinus má maximum v nekonečně mnoha bodech. Přesněji „první“ maximum má
v bodě a protože je to periodická funkce, tak má maximum také v každém
bodě , kde k je celé číslo. Hodnota maxima je pak 1.
• Podobně pro minimum: sinus má minimum v bodech , kde k je celé číslo a jeho hodnota je -1.
• Sinus je lichá a omezená funkce.

COSINUS
Cosinus úhlu alfa se rovná poměru délky přilehlé odvěsny ku délce přepony v pravoúhlém trojúhelníku. Takže pokud na kalkulačce spočítáme cosinus úhlu alfa, získáme tím hodnotu podílu.


Grafem funkce cosinus je křivka zvaná cosinusoida.

Graf funkce cosinus
Cosinus je periodická funkce, která má nejmenší periodu 2π.
• Definiční obor je množina všech reálných čísel.
• Obor hodnot je interval ⟨-1;1⟩.
• Cosinus má maximum v nekonečně mnoha bodech. Přesněji „první“ maximum má
v bodě a protože je to periodická funkce, tak má maximum také v každém
bodě , kde k je celé číslo. Hodnota maxima je pak 1.
• Podobně pro minimum: cosinus má minimum v bodech , kde k je celé číslo a jeho hodnota je -1.
• cosinus je sudá a omezená funkce."

Poznámka

Součástí práce je množství grafů.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x518924652edce.zip (206 kB)
Nezabalený formát:
Goniometricke_funkce.doc (332 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse