Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Gregoriánský chorál

Gregoriánský chorál


Kategorie: Umění/hudba

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o. GYMNASIUM JIŽNÍ MĚSTO, s. r. o., Praha 4

Charakteristika: Zápisky z dějin hudby stručně zachycují rysy gregoriánského chorálu.

Obsah

1.
Charakteristika
2.
Části mše

Úryvek

"Gregoriánský chorál

- liturgický zpěv římskokatolické církve
- důsledně jednohlasý
- bez doprovodu
- dokonale vystihuje náboženské „ovzduší“ středověku
 melodická vážnost
 starobylé tóninové zabarvení (církevní tóniny)
- melodie je úzce spojená s texty
- doprovázel všechny bohoslužebné úkony
- svou ušlechtilou, nepravidelně periodizovanou melodikou představoval vyšší vývojové stadium než lidová a světská hudba a postupně se stal jednotícím prvkem západoevropské kultury
- podle formy ho dělíme na dva základní typy:
 accentus – v podstatě prosté recitativní a sylabické zpěvy
 concentus – bohatší melodické zpěvy

Gregoriánský chorál je nejstarší hudební útvar, který doposud žije plným životem. Jeho obliba přes jistou nepřízeň současné římskokatolické církve v posledních létech spíše narůstá.

- části mše (ordinária)
 Kyrie eleison
 Gloria in excelsis Deo
 Credo in unum Deum
 Sanctus
 Benedictus
 Agnus Dei"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51542dc94b8d9.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Gregoriansky_choral.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse