Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Gro Harlem Brundtlandová: Naše společná budoucnost - recenze knihy

Gro Harlem Brundtlandová: Naše společná budoucnost - recenze knihy

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Recenze se věnuje knize Naše společná budoucnost od bývalé norské premiérky a předsedkyně Světové komise pro životní prostředí a rozvoj OSN Gro Harlem Brundtlandové. Práce se nejprve zmiňuje o historii problematiky udržitelného rozvoje a vědeckotechnického rozvoje, poté se soustředí na stručné představení obsahu jednotlivých kapitol. Informuje například o problematice lidských zdrojů, dostupnosti potravin, ochraně biologické rozmanitosti, situaci ve výrobě energie, urbanizaci či globálních rizicích. Snahou je především srovnání stavu z roku 1987, kdy tato publikace poprvé vyšla, se současností. Závěrečná část je věnována celkovému zhodnocení knihy.

Obsah

1.
Výběr knihy
2.
Trvale udržitelný rozvoj
2.1
Názory Thomase Malthuse
3.
Vědeckotechnický pokrok
4.
Růst populace
5.
Kapitoly knihy
5.1
První kapitola
5.2
Druhá kapitola
5.3
Třetí kapitola
5.4
Čtvrtá kapitola
5.5
Pátá kapitola
5.6
Šestá kapitola
5.7
Sedmá kapitola
5.8
Osmá kapitola
5.9
Devátá kapitola
5.10
Desátá kapitola
5.11
Jedenáctá kapitola
5.12
Dvanáctá kapitola
6.
Celkové zhodnocení knihy

Úryvek

"Knihu Gro Harlem Brundtlandové (editorka, předsedkyně Světové komise pro životní prostředí a rozvoj ustanovené OSN v roce 1984) jsem si vybral pro recenzi ze dvou důvodů. Jedním z nich je vysoká kvalita této publikace, která vznikla za spolupráce skupiny odborníků (22 autorů jak z vyspělých, tak z rozvojových zemí), druhým je doba vzniku – kniha vznikala v období 1984 – 1987, tedy přibližně před dvaceti pěti lety. Právě z relativně velkého časovém odstupu bych rád ilustroval, jak málo se bohužel s problémy, které již tehdy byly známé, za čtvrtstoletí udělalo.
Velmi prorocky působí již úvodní slova, že zatímco většina dnešních politiků (míněn rok 1984) bude mrtvá dřív, než naše planeta pocítí plné důsledky kyselých dešťů, globálního oteplování, snižování množství ozonu v ozonové vrstvě, šířící se desertifikace či ztráty biologických druhů, většina dnešních (tehdy) mladých bude naživu. A bude se tedy muset s těmito důsledky vyrovnávat. Bohužel, tato slova se dnes, v roce 2011, ukazují jako velmi pravdivá.
Úvahy o tom, že dosavadní extenzivní rozvoj lidstva je dlouhodobě neudržitelný, se objevovaly již dříve, byly však vnímány spíše jako filosofické úvahy než jako zcela konkrétní varování. Jedním z prvních autorů, který se touto problematikou zabýval, byl Thomas Malthus, který ve své knize Esej o principech populace, která vyšla v Londýně v roce 1798 a varoval před nekontrolovaným růstem populace, což by podle autora vedlo k bídě, hladomoru a šíření infekčních chorob. Kniha tehdy vyvolala ve Velké Británii diskusi na téma, jak velký počet obyvatelstva může jejich země uživit. Malthus zdůrazňoval především potřebu udržení rovnováhy mezi množstvím dostupných zdrojů a jejich spotřebou. Dnes je Malthus považován za zakladatele demografie.
Obdobné názory vyjádřil ještě před Malthusem, v 18. století skotský filosof David Hume či později, v 19. století Charles Darwin (akcentace přirozeného výběru). Malthusovy názory vycházely ze studia obyvatel chudých londýnských čtvrtí („reprodukce chudoby“, nemožnost sociální mobility) a byly určitým způsobem reakcí na některé utopické vize sociálního pokroku, které byly publikovány koncem 18. století (W. Godwin, M. Codorcet). Malthusova koncepce ovšem byla také odmítána (například K. Marxem, 1870). V průběhu druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století se touto problematikou zabývalo více vědců či filosofů, například Antony Flew či Phillip Appleman.
Ovšem vědeckotechnický pokrok v první polovině 20. století a výrazné zlepšení sociální situace chudších vrstev svým způsobem tato témata přesunul mimo zájem širší veřejnosti. Problém se následně ukázal ještě závažnější, než se předpokládalo, po skončení druhé světové války. Široké používání antibiotik prudce snížilo úmrtnost na infekční choroby především v rozvojových zemích; tento fakt můžeme samozřejmě považovat za pozitivní, nicméně byl, spolu se zvýšenou hospodářskou pomocí rozvinutých zemí především v oblasti problematiky výživy (a některými dalšími faktory), příčinou nekontrolované populační exploze. (Jako příklad může sloužit Indie, kde se počet obyvatel od roku 1960 do roku 2010 ztrojnásobil ze 400 milionů na 1,2 miliardy či africká Mauretánie, kde se za stejné období zvýšil z 300 000 na 3,3 milionu, tedy jedenáctkrát, vývoj v jiných rozvojových zemích byl obdobný; i když se tyto státy snažily zvýšit svůj HDP, díky populačnímu růstu se jim to nedařilo buď vůbec (HDP na osobu zůstává desetiletí stejný) nebo stoupá jen velmi mírně.)
Problém nekontrolovaného růstu populace se začal jevit jako velmi palčivý již koncem 60. a začátkem 70. let minulého století, kdy počet obyvatel naší planety dosáhl čtyř miliard (zdvojnásobení počtu za 40 let oproti předchozímu zdvojnásobení, které trvalo přibližně 130 let)."

Poznámka

Seminární práce do předmětu Moderní metody vzdělávání - ekologická a environmentální edukace.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21036
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse